Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Ενημέρωση Μελών Π.Ο.Σ.Π.Υ.Δ. απ3 04/01/2011

 (κάντε κλικ στα έγγραφα για να διαβάσετε)

Προσοχή:
Τα Πιστοποιητικά τύπου Α του στρατού (να αναφέρεται και η σωματική ικανότητα), καλό είναι να λαμβάνονται κατευθείαν από τα στρατολογικά γραφεία, γιατί μέσω ΚΕΠ η διαδικασία είναι χρονοβόρα, ενώ στα στρατολογικά γραφεία η εξυπηρέτηση είναι σχεδόν αυθημερόν.


Τίτλο σπουδών, καταθέτουμε είτε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αν έχουμε χάσει το απολυτήριο/πτυχίο μας, παίρνουμε άλλο από τα σχολεία μετά από αίτησή μας.

Καταθέτουμε τον ποιο μεγάλο τίτλο που κατέχουμε. Παράδειγμα: Αυτό που τελείωσε Λύκειο, καταθέτει τον τίτλο του Λυκείου και όχι του Γυμνασίου ή του Δημοτικού. Άλλο παράδειγμα, αυτός που έχει ΤΕΙ ή Πανεπιστήμιο, καταθέτει τον τίτλο του ΤΕΙ/Πανεπιστημίου και όχι λυκείου/γυμνασίου/δημοτικού.

Όσοι συνάδελφοι έχουν δημοτικό και φοιτούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας να προσκομίσουν και την αντίστοιχη βεβαίωση.