Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

2008 και 2009 μέσα....


Τελευταίες, έγκυρες πληροφορίες, λένε ότι στην ρύθμιση θα περιληφθούν και αυτοί που προσλήφθηκαν το  2008 και 2009.
Ο Διαχειριστής