Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.- 17/1/2011

Α. Αναφορικά με συναδέλφους που έχουν ασθενή μνήμη και διακινούν επιστολές που μέμφονται την ΠΟΣΠΥΔ ότι παρανομεί, διότι σκοπός της είναι να ενταχθούν στην επικείμενη προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όσο το δυνατόν περισσότεροι συμβασιούχοι πυροσβέστες έναντι των υπολοίπων πολιτών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα αυτονόητα: Καταστατικός σκοπός κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης είναι να προασπίζει τα συμφέροντα των μελών της. Στο άρθρο 2 του καταστατικού της ΠΟΣΠΥΔ ορίζεται ότι εκ των σκοπών της Ομοσπονδίας είναι τόσο η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ηθικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των φυσικών μελών των Σωματείων της Δυνάμεώς της όσο και η εργασιακή μας αποκατάσταση με τρόπο που να εξασφαλίσει τη διαρκή εργασιακή μας σχέση. Η ΠΟΣΠΥΔ ενεργούσε και θα εξακολουθήσει να ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των συμβασιούχων πυροσβεστών. Προτεραιότητα της είναι στην προκήρυξη που θα δημοσιευτεί να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι, καθώς η ρύθμιση αυτή θα γίνει ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ για εμάς. Γιατί το αξίζουμε, γιατί είμαστε οι καταλληλότεροι, γιατί σβήνουμε φωτιές δέκα, είκοσι και τριάντα χρόνια (και σε πολλές περιπτώσεις συνεχή χωρίς διακοπή), με 22 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, γιατί δεν είμαστε στα γραφεία άλλα ΠΑΝΤΑ στην πρώτη γραμμή της φωτιάς, γιατί είναι ένας τρόπος αποκατάστασης των κόπων μας. Σε όσους δε είτε εντός είτε εκτός του κόλπου των συμβασιούχων πυροσβεστών διαθέτουν ασθενή μνήμη θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι πολλάκις στο παρελθόν η Πολιτεία είχε διαγνώσει την ιδιαιτερότητα της περίπτωσής μας και μας είχε εξαιρέσει από νόμους που ίσχυαν για την πλειονότητα των υπολοίπων εργαζομένων. Ειδικότερα:
Ι) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2190/1994, όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ως Σώμα Ασφαλείας που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εξαιρείται αναφορικά με τις προσλήψεις προσωπικού που θα ανήκουν στο μη πολιτικό προσωπικό της (δηλαδή το ένστολο προσωπικό, δηλαδή εμάς) από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3812/2009.
ΙΙ) Με το ΠΔ. 121/2007 εξαιρεθήκαμε από την εφαρμογή του ΠΔ 164/2004 (ΠΔ Παυλόπουλου που όριζε ως ανώτατο όριο απασχόλησης σε ένα φορέα 24 μήνες).
ΙΙΙ) Δεν είναι η πρώτη φορά που η εμπειρία των υποψηφίων μοριοδοτείται. Υπενθυμίζουμε την προκήρυξη για τα ΚΕΠ (55% βάσει του Ν. 3320/2005), την προκήρυξη για τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ κλπ.
Β. Αναφορικά δε με τη μισθολογική μας κατάταξη εφ’ όσον ενταχθούμε στο Πυροσβεστικό Σώμα τονίζουμε ότι πάγια θέση της Ομοσπονδίας είναι η υιοθέτηση του ύψους των αποδοχών που είχε θεσπιστεί για τους συνοριακούς φύλακες. Η ΠΟΣΠΥΔ θα εμμείνει στη θέση της αυτή, απλά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ένα εκ των βασικοτέρων επιχειρημάτων μας, εδώ και πολλά χρόνια, προκειμένου να προσχωρήσει η ρύθμιση είναι ότι η Πολιτεία δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά από την τακτοποίησή μας, καθώς η αναλογία μας έναντι των πολιτών σε οικονομικό επίπεδο είναι 1 προς 5. Άλλωστε τούτο είχε καταγραφεί και στο πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και επισήμως ότι το κράτος έχει επιπρόσθετα και σημαντικό οικονομικό κίνητρο (βασικό την περίοδο που διανύουμε) να προχωρήσει στη ρύθμιση αυτή.
Γ. Αύριο, 18-01-2011, εκδικάζεται στον Άρειο Πάγο η υπόθεση των 176 €. Δυστυχώς είναι ορατό το ενδεχόμενο νέας αναβολής, καθώς παρ’ όλες τις προσπάθειες τόσο της Ομοσπονδίας όσο και του νομικού γραφείου που εκπροσωπεί την Ομοσπονδία, δεν κατέστη δυνατή η παρουσία και των 59 συναδέλφων που η υπόθεση τους αφορά. Να υπενθυμίσουμε ότι οι συνάδελφοι δεν κινήθηκαν νομικά μέσω του δικηγορικού γραφείου που μας εκπροσωπεί άλλα με άλλον δικηγόρο.
Δ. Τα Σωματεία που εκπροσωπούνται μέσω Εργατικών Κέντρων στην ΓΣΕΕ παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα στην Ομοσπονδία τη σχετική βεβαίωση.

πηγή: www.pospid.gr