Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

2008 και 2009 μέσα....


Τελευταίες, έγκυρες πληροφορίες, λένε ότι στην ρύθμιση θα περιληφθούν και αυτοί που προσλήφθηκαν το  2008 και 2009.
Ο Διαχειριστής

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.- 17/1/2011

Α. Αναφορικά με συναδέλφους που έχουν ασθενή μνήμη και διακινούν επιστολές που μέμφονται την ΠΟΣΠΥΔ ότι παρανομεί, διότι σκοπός της είναι να ενταχθούν στην επικείμενη προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όσο το δυνατόν περισσότεροι συμβασιούχοι πυροσβέστες έναντι των υπολοίπων πολιτών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα αυτονόητα: Καταστατικός σκοπός κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης είναι να προασπίζει τα συμφέροντα των μελών της. Στο άρθρο 2 του καταστατικού της ΠΟΣΠΥΔ ορίζεται ότι εκ των σκοπών της Ομοσπονδίας είναι τόσο η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ηθικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των φυσικών μελών των Σωματείων της Δυνάμεώς της όσο και η εργασιακή μας αποκατάσταση με τρόπο που να εξασφαλίσει τη διαρκή εργασιακή μας σχέση. Η ΠΟΣΠΥΔ ενεργούσε και θα εξακολουθήσει να ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των συμβασιούχων πυροσβεστών. Προτεραιότητα της είναι στην προκήρυξη που θα δημοσιευτεί να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι, καθώς η ρύθμιση αυτή θα γίνει ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ για εμάς. Γιατί το αξίζουμε, γιατί είμαστε οι καταλληλότεροι, γιατί σβήνουμε φωτιές δέκα, είκοσι και τριάντα χρόνια (και σε πολλές περιπτώσεις συνεχή χωρίς διακοπή), με 22 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, γιατί δεν είμαστε στα γραφεία άλλα ΠΑΝΤΑ στην πρώτη γραμμή της φωτιάς, γιατί είναι ένας τρόπος αποκατάστασης των κόπων μας. Σε όσους δε είτε εντός είτε εκτός του κόλπου των συμβασιούχων πυροσβεστών διαθέτουν ασθενή μνήμη θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι πολλάκις στο παρελθόν η Πολιτεία είχε διαγνώσει την ιδιαιτερότητα της περίπτωσής μας και μας είχε εξαιρέσει από νόμους που ίσχυαν για την πλειονότητα των υπολοίπων εργαζομένων. Ειδικότερα:
Ι) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2190/1994, όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ως Σώμα Ασφαλείας που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εξαιρείται αναφορικά με τις προσλήψεις προσωπικού που θα ανήκουν στο μη πολιτικό προσωπικό της (δηλαδή το ένστολο προσωπικό, δηλαδή εμάς) από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3812/2009.
ΙΙ) Με το ΠΔ. 121/2007 εξαιρεθήκαμε από την εφαρμογή του ΠΔ 164/2004 (ΠΔ Παυλόπουλου που όριζε ως ανώτατο όριο απασχόλησης σε ένα φορέα 24 μήνες).
ΙΙΙ) Δεν είναι η πρώτη φορά που η εμπειρία των υποψηφίων μοριοδοτείται. Υπενθυμίζουμε την προκήρυξη για τα ΚΕΠ (55% βάσει του Ν. 3320/2005), την προκήρυξη για τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ κλπ.
Β. Αναφορικά δε με τη μισθολογική μας κατάταξη εφ’ όσον ενταχθούμε στο Πυροσβεστικό Σώμα τονίζουμε ότι πάγια θέση της Ομοσπονδίας είναι η υιοθέτηση του ύψους των αποδοχών που είχε θεσπιστεί για τους συνοριακούς φύλακες. Η ΠΟΣΠΥΔ θα εμμείνει στη θέση της αυτή, απλά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ένα εκ των βασικοτέρων επιχειρημάτων μας, εδώ και πολλά χρόνια, προκειμένου να προσχωρήσει η ρύθμιση είναι ότι η Πολιτεία δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά από την τακτοποίησή μας, καθώς η αναλογία μας έναντι των πολιτών σε οικονομικό επίπεδο είναι 1 προς 5. Άλλωστε τούτο είχε καταγραφεί και στο πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και επισήμως ότι το κράτος έχει επιπρόσθετα και σημαντικό οικονομικό κίνητρο (βασικό την περίοδο που διανύουμε) να προχωρήσει στη ρύθμιση αυτή.
Γ. Αύριο, 18-01-2011, εκδικάζεται στον Άρειο Πάγο η υπόθεση των 176 €. Δυστυχώς είναι ορατό το ενδεχόμενο νέας αναβολής, καθώς παρ’ όλες τις προσπάθειες τόσο της Ομοσπονδίας όσο και του νομικού γραφείου που εκπροσωπεί την Ομοσπονδία, δεν κατέστη δυνατή η παρουσία και των 59 συναδέλφων που η υπόθεση τους αφορά. Να υπενθυμίσουμε ότι οι συνάδελφοι δεν κινήθηκαν νομικά μέσω του δικηγορικού γραφείου που μας εκπροσωπεί άλλα με άλλον δικηγόρο.
Δ. Τα Σωματεία που εκπροσωπούνται μέσω Εργατικών Κέντρων στην ΓΣΕΕ παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα στην Ομοσπονδία τη σχετική βεβαίωση.

πηγή: www.pospid.gr

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Ενημέρωση μελών ΠΟΣΠΥΔ - 14/1/2011. Βελτίωση Ι του στρατού και Απολυτηρίου σχολείου

Οι συνάδελφοι που έχουν εκκρεμότητες με το πιστοποιητικό στρατού Α σε αρκετές περιπτώσεις που είναι άνω του Ι1 μπορούν να αλλαχθούν σε Ι1 πηγαίνοντας στα στρατολογικά γραφεία και ζητώντας επανεξέταση. Προσοχή: Η επανεξέταση γίνεται μέχρι την ηλικία των 45 ετών!! Ο μέσος χρόνος που απαιτείται είναι 4 με 5 εβδομάδες. Μην το αμελείτε. Προλαβαίνετε.
Παράλληλα συνάδελφοι που έχουν μείνει σε μαθήματα στην Γ’ τάξη Γυμνασίου, είτε Γ’ τάξη Λυκείου μπορούν να δώσουν τα μαθήματα τον Φεβρουάριο.
Ας φροντίσουν οι συνάδελφοι να έχουν ολοκληρώσει τις παραπάνω εκκρεμότητες.
Το Α.Π.Σ. έχει ήδη παραλάβει δικαιολογητικά από τις Υπηρεσίες.
Τα Σωματεία που θα κάνουν αυτές τις ημέρες Γ.Σ. και εκλογές να ενημερώσουν την ΠΟΣΠΥΔ.
Αρκετά Σωματεία δεν έχουν στείλει τα στοιχεία των συνέδρων τους.
Στις 18/01 έχουμε το Δικαστήριο στον Άρειο Πάγο για τα 176 € των συναδέλφων από το Λαύριο. Αν βγει θετικό το Δικαστήριο αυτό για τα 176 € ακόμα και μέσα στο χρόνο είναι πολύ πιθανό να δοθούν τα χρήματα.
Στις 20/01 έχουμε το Δικαστήριο στον Άρειο Πάγο για τους συμβασιούχους. Θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για τις τρέχουσες εξελίξεις.

πηγή: http://www.pospid.gr/

.

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Επιστολή προς τον Αρχηγό ΠΣ - 10/1/2011

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι σχετικά με την πρόσφατη διαταγή σας.
Θα επιθυμούσαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω σημεία:
Αρκετοί συνάδελφοι που έχουν πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α διάφορο του Ι1 επισκέπτονται τα αντίστοιχα στρατολογικά γραφεία ώστε με προβλεπόμενες διαδικασίες (επιτροπές, επεμβάσεις σε νοσοκομεία κ.λ.π.) να επαναφέρουν την πιστοποίηση σε Ι1. Αυτοί οι συνάδελφοι δεν έχουν καν καταθέσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό τύπου Α, είτε καταθέτουν το Ι2 αφού είναι σε εξέλιξη οι παραπάνω ενέργειες και όπως αντιλαμβάνεστε οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και ψυχοφθόρες. Πέραν τούτου ευελπιστούμε σε εύλογο χρονικό διάστημα οι συνάδελφοι να τα αποστείλουν στις Υπηρεσίες.
Επίσης πρόβλημα υπάρχει και στην χορήγηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης αφού οι περισσότεροι Δήμοι είναι Καλλικρατικοί και δεν έχουν ολοκληρώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες (σφραγίδες, αλλαγές ονομασίας, μετακίνηση προσωπικού κ.λ.π.)
Επίσης κ. Αρχηγέ κάποιοι συνάδελφοι αυτή την περίοδο λείπουν στο εξωτερικό είτε διαμένουν σε μακρινές περιοχές, εκτός τόπου μονίμου κατοικίας στις οποίες έχουν μεταβεί για απασχόληση προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Ούτε αυτοί θα μπορέσουν να προσκομίσουν χαρτιά εγκαίρως.
Θα θέλαμε επίσης να σας επισημάνουμε ότι πρέπει η χρήση των προσωπικών στοιχείων των συναδέλφων να γίνει αυστηρά για λόγους στατιστικούς και λόγους που ισχύουν τώρα και μετά την χρήση τα στοιχεία να καταστραφούν.
Τέλος σας επισημαίνουμε να δείτε με περίσσια ανθρωπιά και αποφασιστικότητα τις προσπάθειες που γίνονται για την επίλυση των εργασιακών των συμβασιούχων πυροσβεστών και να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας στην επικείμενη προκήρυξη θέσεων για τη νέα 12μηνη 5ετία των πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης ότι θα πρέπει οι προσλήψεις θέσεων να μην μας παρεκλείνουν από τον ήδη τόπο που τώρα εργαζόμαστε και διαμένουμε, καθότι οι χαμηλές απολαβές, οι ακριβές τιμές των καυσίμων, των ενοικίων και το επίπεδο διαβίωσης καθιστούν απαγορευτική την μετακίνησή μας σε νέες υπηρεσίες. Θεωρούμε ότι με θάρρος και αποφασιστικότητα που έχετε επιδείξει και στο παρελθόν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα.
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ θεωρούμε τέλος ωφέλιμο να παρατείνετε 2-3 ημέρες την συλλογή των στοιχείων καθότι υπάρχει σοβαρό γραφειοκρατικό πρόβλημα με τις Υπηρεσίες.

πηγή: http://www.pospid.gr/
.

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

«Πλάνο δράσης» για τις μετέπειτα κινήσεις πάνω στο σχέδιο νόμου

«Πλάνο δράσης» για τις μετέπειτα κινήσεις πάνω στο σχέδιο νόμου


Συνάδελφοι,

Οι κυριότερες διατάξεις και ερωτήματα που πρέπει να προωθήσουμε προς βελτίωση, προς όλους τους Βουλευτές και ειδικά σε αυτούς που συμμετέχουν στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και δικαιοσύνης, και περισσότερο τους κυβερνητικούς είναι τα παρακάτω:

1.Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4000 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και η πρόσληψη να γίνει μαζικά για όλους τους επιτυχόντες κατευθείαν με την λήξη του διαγωνισμού και όχι σε βάθος χρόνου.
2.Αύξηση ορίου ηλικίας των 49 ετών (τουλάχιστον μέχρι 55 ετών, ώστε να καλυφθούν και τα 338 άτομα που είναι άνω των 49).
3.Απαλοιφή του ορίου των 35 ετών, όπως ισχύει και στην παρ. 1 του Ν3181/2003.
4.Πρέπει να υπάρξει σημαντική μοριοδότηση των συμβασιούχων πυροσβεστών ανά μήνα προϋπηρεσίας, ώστε η προϋπηρεσία να μην υπερκαλύπτεται από κανένα άλλο προσόν που μπορεί κάποιος πολίτης να έχει.
5.Να ισχύουν τα οικονομικά βάσει του Άρθρου 5 του Ν.2622/1998.
6.Ενιαία αναγραφή του Άρθρου 30, παραγ. 20 του ν.2538/1997 στη παράγραφο 4, δηλαδή να ενοποιηθούν οι παρ. α και β του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, έτσι ώστε το εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό των δασαρχείων να αφορά μόνο στους εν ενεργεία συμβασιούχους πυροσβέστες και όχι σε κάποιους που μπορεί να εργάστηκαν στα δασαρχεία κατά το παρελθόν αλλά τώρα δεν είναι συμβασιούχοι πυροσβέστες.
7.Να απαλειφτεί η εξτρά απαιτούμενη προϋπηρεσία για τις ηλικίες 45-49 ετών (αρ. 4, παρ. β σχεδίου)
8.Τους συναδέλφους που προσλήφθηκαν εν μέσω αντιπυρικής 2008 και όχι από την αρχή της αντιπυρικής υπάγονται στη ρύθμιση (περίπου 80 άτομα).
9.Αυτοί που εργάζονταν 7 και 8 έτη (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007) αποχώρησαν το 2008 και επαναπροσλήφθηκαν το 2009 και είναι εκτός ρύθμισης (185 άτομα).
10.Αυτοί που έχουν τώρα απολυτήριο Δημοτικού μετά το 1980 και φοιτούν ήδη σε σχολεία 2ης ευκαιρίας (περίπου 250 άτομα).
11.Ότι ισχύει για το μόνιμο προσωπικό για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ.
12.Εξετάζονται νομικά κατά πόσο οι συνάδελφοι που έχουν Ι2 είναι το ίδιο με το Ι1 π.χ. αν έχει κάποιος πρόβλημα σε κάποιες παθήσεις ματιών αποκαθιστάται με λέϊζερ και γίνεται από Ι2 σε Ι1 όπως και όποιος έχει σπάσει το μικρό δάκτυλο του χεριού του είναι Ι2 και με επέμβαση γίνεται Ι1.
13.Τι θα γίνει με τους συναδέλφους που υπηρετούσαν τη στρατιωτική θητεία τους τα έτη 2008, 2009, 2010 και είναι εκτός (περίπου 150 άτομα).
14.Τους συναδέλφους που πλέον το 2011 είναι 50 ετών (περίπου 108 άτομα).

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα θέματα που χρειάζονται βελτίωση εν όψει της ρύθμισης στη Βουλή.

Να διευκρινίσουμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ. ήθελε τα στοιχεία των:
1.Αριθμ. ταυτότητας καθότι πολλοί από εμάς τις έχουμε αλλάξει,
2.Το μορφωτικό επίπεδο ώστε να οριστεί ακριβής αριθμός των θέσεων ΥΕ και ΔΕ καθότι αν έβγαινε προκήρυξη με 3.000 θέσεις και είχαν τα προσόντα 2.500 συμβασιούχοι πυροσβέστες οι 500 θα ήταν πολίτες και θα απορροφήσουν χρήματα από το κονδύλι των 45 εκ. που είναι για εμάς. Αν έβγαινε προκήρυξη 3.000 θέσεων και οι συμβασιούχοι πυροσβέστες ήταν 3.500 οι 500 συνάδελφοι θα μένανε εκτός ρύθμισης. Επίσης, αν κάποιοι συνάδελφοι δεν προσκομίσουν τώρα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και προκηρυχθεί μικρότερος αριθμός θέσεων απ' όσους έχουν πραγματικά τα προσόντα, κάποιος αριθμός συναδέλφων θα μείνει εκτός της ρύθμισης (είτε από αυτούς που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά, είτε από αυτούς που δεν τα κατέθεσαν) ενδεχόμενο εξαιρετικά άδικο για όλους μας.
3.Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το ζητούν για να γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση των συναδέλφων άγαμοι, έγγαμοι, έγγαμοι με παιδιά και πολύτεκνοι για να γνωρίζουν το ακριβές ποσό που στοιχίζουμε και να το ζητήσουν από το Υπουργείο Οικονομικών. Εκτός απρόοπτου τέλη του μηνός θα έχουμε ακριβή στοιχεία από το Α.Π.Σ. για το ποιοι έχουν τις προϋποθέσεις.

Η ΠΟΣΠΥΔ θα προβεί σε αίτημα προς τον κ Αρχηγό ΠΣ για περαιτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών, καθώς οι γραφειοκρατικοί ρυθμοί των νέων καλλικράτειων δήμων είναι ακόμη εξαιρετικά αργοί.

Συνάδελφοι πρέπει να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε αρκετά σημεία. Ο σκοπός της ΠΟΣΠΥΔ είναι να απορροφηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι στην ρύθμιση και να συνεχίσουν να εργάζονται ως έχει οι υπόλοιποι.

πηγή: http://www.pospid.gr/node/380

.

Διαμαρτυρίες.....σαν πολλές μαζεύτηκαν


Ενημερωση μελών ΠΟΣΠΥΔ απ 6 09/01/2011

(κάντε κλικ στο έγγραφο για να διαβάσετε)

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Ενημέρωση Μελών Π.Ο.Σ.Π.Υ.Δ. απ3 04/01/2011

 (κάντε κλικ στα έγγραφα για να διαβάσετε)

Προσοχή:
Τα Πιστοποιητικά τύπου Α του στρατού (να αναφέρεται και η σωματική ικανότητα), καλό είναι να λαμβάνονται κατευθείαν από τα στρατολογικά γραφεία, γιατί μέσω ΚΕΠ η διαδικασία είναι χρονοβόρα, ενώ στα στρατολογικά γραφεία η εξυπηρέτηση είναι σχεδόν αυθημερόν.


Τίτλο σπουδών, καταθέτουμε είτε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αν έχουμε χάσει το απολυτήριο/πτυχίο μας, παίρνουμε άλλο από τα σχολεία μετά από αίτησή μας.

Καταθέτουμε τον ποιο μεγάλο τίτλο που κατέχουμε. Παράδειγμα: Αυτό που τελείωσε Λύκειο, καταθέτει τον τίτλο του Λυκείου και όχι του Γυμνασίου ή του Δημοτικού. Άλλο παράδειγμα, αυτός που έχει ΤΕΙ ή Πανεπιστήμιο, καταθέτει τον τίτλο του ΤΕΙ/Πανεπιστημίου και όχι λυκείου/γυμνασίου/δημοτικού.

Όσοι συνάδελφοι έχουν δημοτικό και φοιτούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας να προσκομίσουν και την αντίστοιχη βεβαίωση.

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Η κατάθεση των δικαιολογητικών στις υπηρεσίες εώς 15 Ιανουαρίου 2011

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου καλούνται τελικώς όλοι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες να προσκομίσουν στις Υπηρεσίες τους τα εξής:
1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητος
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
3.Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α στο οποίο να αναγράφεται η σωματική ικανότητα (Ι)
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Σημειώνεται ότι για τα 1) και 2) μπορούν να προσκομιστούν απλά φωτοαντίγραφα και το πρωτότυπο, και την επικύρωση να την κάνει η Υπηρεσία. Το πιστοποιητικό στρατολογίας και οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται και από τα ΚΕΠ κατόπιν σχετικής αιτήσεως.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ετέθη στις 15/1 κατόπιν αιτήματος της ΠΟΣΠΥΔ, διότι πολλοί νέοι καλλικρατικοί Δήμοι δεν λειτουργούν ακόμη σωστά, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην έκδοση εγγράφων.


πηγή: http://www.pospid.gr/

Σημείωση Διαχειριστή:
Συνάδελφοι, οι υπηρεσίες ζητάνε τα χαρτιά έως τις 10 Ιανουαρίου προφανώς για να αποσταλούν εγκαίρως στο Αρχηγείο (15 Ιανουαρίου). Επομένως ετοιμάζουμε εγκαίρως τα χαρτιά μας και τα καταθέτουμε στις υπηρεσίες μας.
Προσοχή, στο Πιστοποιητικό της στρατολογίας να αναγράφεται και η σωματική ικανότητα ( Ι )
Όταν κάνουμε την αίτηση στην στρατολογία για το πιστοποιητικό τύπου Α, αναγράφουμε ότι πρέπει να αναφέρετε και η σωματική ικανότητα.