Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Άρχισε η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου: «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
Το σχέδιο νόμου περί επικουρικών πυροσβεστών αναρτήθηκε σήμερα στον ηλεκτρονικό τόπο δημόσιας διαβούλευσης.
Για να διαβάσετε το κείμενο του νομοσχεδίου, καθώς και τα σχόλια που έχουν κατατεθεί εώς τώρα  πατήστε εδώ.Μπορείτε να καταθέσετε και το δικό σας σχόλιο ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η Δημόσια Διαβούλευση:
Αναρτήθηκε


26 Νοεμβρίου 2010, 11:00


Ανοικτή σε Σχόλια έως


5 Δεκεμβρίου 2010, 23:59Σας υπενθυμίζουμε ότι οι πάγιες θέσεις της ΠΟΣΠΥΔ είναι οι ακόλουθες:

1. Αναφορικά με την ονομασία της νέας κατηγορίας που θα συσταθεί στο Π.Σ. αντί του «Επικουρικοί Πυροσβέστες» προτείνω τον τίτλο «Πυροσβέστες πυρόσβεσης- διάσωσης».

2. Να προκηρυχθούν τουλάχιστον 4.000 θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι i) πολλές εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλυφθούν από πολίτες (πολύτεκνοι, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων) και ii) ο αριθμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ανέρχεται σε 5.385. Συνεπώς, για να θεωρηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ως πραγματικά έντιμη προσπάθεια αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών θα πρέπει να καλύψει ένα ρεαλιστικά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. Προκυρύσσοντας πχ μόνο 1000-2000 θέσεις, πάνω από το 50% των υπάρχοντων συμβασιούχων πυροσβεστών αυτομάτως αποκλείονται!

3. Να συμπεριληφθεί ως τίτλος σπουδών το απολυτήριο δημοτικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ΠΔ 50/2001 που ορίζει ότι ως «προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)». Οι απόφοιτοι Δημοτικού μπορούν πχ κάλλιστα να απορροφηθούν στην ομάδα «Ήφαιστος» που έχετε συστήσει.

4. Το μισθολογικό, πειθαρχικό και υπαλληλικό καθεστώς των "επικουρικών πυροσβεστών", η επιτροπή πρόσληψης στο Π.Σ., ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα εκτός έδρας, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας κλπ να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους πυροσβέστες

5. Αναφορικά με τη δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 5ετίας στο Π.Σ. ζητώ ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3181/2003 που ίσχυσε για τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης καθώς και για τους ειδικούς φρουρούς (απάλειψη του ορίου των 35 ετών)

6. Το εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου να τροποποιηθεί ως εξής: Κατ’ εξαίρεση ως Επικουρικοί Πυροσβέστες μπορούν επίσης να προσληφθούν εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2009 έως και 2010.

7. Tέλος, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας πρόσληψης, επισημαίνω, όπως είχε άλλωστε τονίσει και με το υπ’ αρ. πρωτ. 85/25-10-2010 έγγραφό της η ΠΟΣΠΥΔ, δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ως τέτοιου του 49ου έτους ηλικίας, καθώς το όριο συνταξιοδότησης έχει πλέον αυξηθεί, το δε πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υιοθέτησε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 49ο έτος αναφερόταν σε ρύθμιση μονιμοποίησης και όχι πενταετούς θητείας. Συνεπώς αφού προκρίνεται η λύση της πενταετούς θητείας, ποιος ο λόγος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας;Το παραπάνω κείμενο μπορείτε να το κάνετε copy-paste (αντιγραφή και επικόλληση) στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Δελτίο τύπου Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ κ. Παπουτσή -Διαβάστε για το εργασιακό μας-

Παρουσίαση από το Χρ.Παπουτσή στο Υπ.Συμβούλιο του Ν/Σ«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας &άλλες διατάξεις»


.από Christos Papoutsis την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010 στις 6:23 μ.μ. .

Δελτίο Τύπου

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, στο Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
Α. Συστήνεται Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.• Σε αυτό καταγγέλλονται περιστατικά προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή βασανιστηρίων ή άλλων περιστατικών αυθαιρεσίας από το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώμα, Λ.Σ.) σε βάρος πολιτών, κατά τα πρότυπα άλλων χωρών της ΕΕ.
• Έτσι δημιουργείται ένας ανεξάρτητος, φερέγγυος και ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας του προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας. Η Ελλάδα ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή της να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και τις κατευθυντήριες αρχές των Ευρωπαϊκών Οργάνων που διαμορφώθηκαν με βάση τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διερεύνηση καταγγελιών αστυνομικής αυθαιρεσίας που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
• Το Γραφείο θα έχει τη δυνατότητα να επιλαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως όταν υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο ή σε ΜΜΕ.
• Το Γραφείο λειτουργεί υπό την ευθύνη Τριμελούς Επιτροπής υψηλού κύρους και συγκροτείται από έναν επίτιμο αρεοπαγίτη, ως πρόεδρο και ως μέλη τον Νομικό Σύμβουλο του κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από έναν επίτιμο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή Εφετών.
• Το Γραφείο δεν διερευνά σε καμία περίπτωση το ποινικό σκέλος της υπόθεσης
• Αν πρόκειται για αξιόποινη πράξη, η καταγγελία διαβιβάζεται αμέσως στον αρμόδιο εισαγγελέα
• Η άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου παραμένει στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του οικείου Σώματος, και υπάρχει δέσμευση να εξετάζονται οι υποθέσεις αυτές κατά απόλυτη προτεραιότητα
• Η Τριμελής Επιτροπή θα υποβάλλει κατ΄ έτος αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, διαπιστώσεων και προτάσεων στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Β. Διευρύνεται η αποστολή Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και σε άλλα αδικήματα των υπαλλήλων και λειτουργών του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και των υπαλλήλων και αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφθοράς, σύμφωνα με τη σύμβαση του Ο.Η.Ε. κατά της διαφθοράς, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν.3666/2008.
• Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στη δέσμευση της κυβέρνησης για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και πρακτικών μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο, η οποία απειλεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια της κοινωνίας, υπονομεύει τους θεσμούς , τις ηθικές αξίες και της αξίες της δημοκρατίας και αντιστρατεύεται τις αρχές της ορθής διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων και τις δημόσιας περιουσίας, της διαφάνειας και της ισότητας ενώπιον του νόμου.Γ. Υλοποιείται η προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Παπανδρέου, και του ΠΑΣΟΚ, προς του εποχικούς πυροσβέστες.
• Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα μία ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού με την ονομασία «Επικουρικοί Πυροσβέστες», η οποία προβλέπεται να υποκαταστήσει σταδιακά το θεσμό του Εποχικού Πυροσβέστη.
• Κύριο καθήκον: η δασοπυρόσβεση και η δασοπροστασία. Θα επικουρούν όμως παράλληλα το πυροσβεστικό προσωπικό και σε όλα τα λοιπά καθήκοντά του, στην άσκηση των οποίων παρατηρούνται σήμερα αδυναμίες, λόγω των μεγάλων ελλείψεων στο προσωπικό αυτό.
• Το Πυροσβεστικό Σώμα μπορεί έτσι να καλύψει με επάρκεια πολλές από τις ελλείψεις του, εάν οι προσλαμβανόμενοι προέρχονται από εποχικούς πυροσβέστες, που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα της δασοπυρόσβεσης και έχει αποκτήσει πολύτιμη σχετική εμπειρία.
• Η πρόσληψη θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια. Η σχετική διαδικασία διενεργείται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη ανεξάρτητης επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Δ. Καταργείται η Ελληνική Αγροφυλακή, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταφέρονται στο Υπουργείο περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ασκούνται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.
• Το προσωπικό της μετατάσσεται στις Δασικές Υπηρεσίες του τόπου που υπηρετεί, στις οποίες συνιστώνται αντίστοιχες οργανικές θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα του.
• Συγκροτείται ένας ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και προστασίας των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.
• Εξασφαλίζεται καλύτερος συντονισμός και αποτελεσματικότερος έλεγχος της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών, αλλά και σημαντικό δημοσιονομικό όφελος.
Ε. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνίσταται αυτοτελής Υπηρεσία για το συντονισμό των χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά προγράμματα επιχειρησιακών και αναπτυξιακών δράσεων του Υπουργείου. Η Υπηρεσία αυτή θα αποτελεί και την υπεύθυνη Εθνική Αρχή που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση μεταναστευτικών ροών».
ΣΤ. Αναβαθμίζεται ο ρόλος και διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας.
Ζ. Προβλέπεται η διάθεση στις αστυνομικές αρχές και τις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής χερσαίων , πλωτών και εναερίων μεταφορικών μέσων που έχουν κατασχεθεί ως αντικείμενα λαθρεμπορίας , ή ως μεταφορικά μέσα ναρκωτικών ουσιών , λαθρεμπορευμάτων ή λαθρομεταναστών και ως μέσα παράνομης διακίνησης όπλων και αρχαιοτήτων.
Η. Ρυθμίζεται η εκκρεμότητα που υπάρχει στο θέμα της ιθαγένειας των κατατασσομένων στην Ελληνική Αστυνομία ομογενών από τη Β. Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, για τους οποίους δεν προβλέπεται η απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, όπως γίνεται και με τους ομογενείς που εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχολές , σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3284/2004. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καλύπτεται το νομοθετικό αυτό κενό που δημιουργούσε ζητήματα ισότητας.
Θ. Προβλέπεται αύξηση του επιδόματος από 100 σε 300 ευρώ στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου ή απέχουν από τα καθήκοντά τους, συνεπεία τραυματισμού ή παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Επεκτείνεται δε αυτό για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης και στο Λιμενικό προσωπικό.
Ι. Επίσης για λόγους πληρέστερης προστασίας του προσωπικού της ΕΛΑΣ παρέχεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους αστυνομικούς να παραμένουν μέτοχοι στον ειδικό λογαριασμό αρωγής για 10 έτη μετά τη συνταξιοδότησή τους.

πηγή: http://www.facebook.com/#!/notes/christos-papoutsis/parousiase-apo-to-chrpapoutse-sto-ypsymboulio-tou-nssystase-grapheiou-antimetopi/10150136466074968

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Απάντηση του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. κ. Παπουτσή σε ερώτηση του κ. Βορίδη σχετικά με τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες

(κάντε κλικ στα έγγραφα για να διαβάσετε)
-Σχετικά με το εργασιακό καθεστός
-Σχετικά με τα εκτός έδρας
-Σχετικά με τα ΜΑΠ
-Σχετικά με την επίλυση του εργασιακού
Ενημέρωση ΠΟΣΠΥΔ απ126 24/11/2010

 (κάντε κλικ τα έγγραφα για να διαβάσετε)

18.428.430 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕΣΑ ΣΕ 8 ΜΗΝΕΣ. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΦΑΡΣΑΣ

Εν μέσω κρίσεως, άνευ κρίσεως και διακρίσεως, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, πλήρωσε για  διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών, το διάστημα Ιανουάριος 2010 – Αύγουστος 2010, το ποσό των 18.428.430 ευρώ !!!!, στα ελληνικά ταχυδρομεία. Τούτο σημαίνει ότι για τους δώδεκα μήνες του τρέχοντος έτους το ποσό θα υπερβεί τα 27.000.000 ευρώ.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα επίσημα έγγραφα

πηγή: http://olympia.gr/

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Ένωση Εφοπλιστών: Δωρεά 110 μοτοσικλετών στο Πυροσβεστικό Σώμα

Παραδόθηκαν σήμερα οι 110 μοτοσικλέτες τύπου KAWASAKI KLX 250 και ο ατομικός εξοπλισμός των μοτοσικλετιστών (κράνη, τζάκετ, γάντια), που δώρισε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο Πυροσβεστικό Σώμα, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά.

Η παράδοση της δωρεάς έγινε από τον κ. Ιωάννη Λύρα τέως πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο κ. Βενιάμη.
Στο χαιρετισμό του ο κ. Λύρας σημείωσε ότι η Ε.Ε.Ε., μετά την προσφορά στο Π.Σ., έξι οχημάτων πυρόσβεσης και επτά κινητών ασθενοφόρων μονάδων, συνεχίζει τον κύκλο της κοινωνικής της παρέμβασης, με τη δωρεά 110 μηχανών τύπου Kawasaki 250 klx, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα δίκυκλης επιτήρησης δασών και δασικών εκτάσεων.
Από την πλευρά του ο κ. Παπουτσής ευχαρίστησε θερμά την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη δωρεά της στο Π.Σ. και τόνισε ότι «είναι εξαιρετικής σημασίας για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για το Πυροσβεστικό Σώμα να αποδέχονται σήμερα την προσφορά των Ελλήνων Εφοπλιστών. Γι αυτούς τους λόγους απονέμουμε το βραβείο αυτό στην Ε.Ε.Ε. ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους. Μιας προσφοράς που συντελεί σε μεγάλο βαθμό στον εκσυγχρονισμό του Π.Σ. σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας , όπου ο εθνικός προϋπολογισμός δεν είναι πάντοτε εύκολο να προσφέρει για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο».
Με τη σειρά του ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στυλιανός Στεφανίδης, αποδεχόμενος την δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών υπογράμμισε ότι «από φέτος και στο εξής, οι μοτοσυκλέτες θα συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό για την προστασία των δασικών εκτάσεων κατά τις αντιπυρικές περιόδους. Ήδη, πυροσβεστικοί υπάλληλοι πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τόσο τις μοτοσυκλέτες όσο και τον εξοπλισμό τους με τον πλέον αποδοτικό τρόπο».
Επεσήμανε ακόμη ότι ο συμβολικός χαρακτήρας της δωρεάς σηματοδοτεί την ανάγκη συστράτευσης πολιτών και επαγγελματιών σε μία κοινή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του δασικού πλούτου της χώρας μας.

πηγή: http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1895825

Ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή, στην τελετή παράδοσης δωρεάς 110 μοτοσικλετών, από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στο Πυροσβεστικό Σώμα


11 Νοεμβρίου 2010

Κυρίες και κύριοι βρίσκομαι με ιδιαίτερη χαρά εδώ σήμερα μαζί σας, σε μια εκδήλωση με μεγάλο συμβολισμό.
Είναι η εκδήλωση προς τιμήν της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που πραγματοποιείται όχι μόνο για να εκπληρώσει το χρέος της η Πολιτεία, τιμώντας τους αλλά κυρίως ώστε να αποτελέσει η πράξη τους, αφετηρία έμπνευσης για όλους.
Όπως επεσήμανε και ο τέως Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Ιωάννης Λύρας, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Σώματος, όπως και με μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες και προσφορές σε άλλους τομείς της λειτουργίας της χώρας μας. Σήμερα, όμως, τιμώντας την προσφορά τους, στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, επιβραβεύουμε το πραγματικό πνεύμα της δημοκρατίας που είναι η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και στην αναπτυξιακή δημοκρατία.
Είναι η συμβολή του ατομικού στο συλλογικό.
Είναι η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που προσφέρει για το συλλογικό συμφέρον και είναι εθνικής σημασίας.
Η ιστορία της πατρίδας μας έχει καταγράψει ότι η πρώτη μορφή συμβολής στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους, ήταν η ευεργεσία με τη μορφή δωρεάς.
Οι δωρεές στο κράτος, από ανθρώπους που ήθελαν ο πλούτος τους να μετουσιωθεί σε σκοπούς που προάγουν τον τόπο που προάγουν την πατρίδα.
Άνθρωποι, που πέραν της ιδιωτικής εξέλιξης, της δικής τους επιτυχίας, προσωπικής, οικογενειακής, επιχειρηματικής, θεωρούσαν πρωτεύουσα τη συλλογική εθνική ανάπτυξη. Σήμερα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, θέλουμε να εξάρουμε αυτό το υψηλό παράδειγμα προσφοράς.
Βραβεύουμε την πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ενός από τους πλέον ισχυρούς πυλώνες προβολής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σήμερα, τιμούμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την έμπρακτη υποστήριξη της, στην Πολιτεία και στη χώρα, με τη Δωρεά των 110 μοτοσικλετών στην Πυροσβεστική, που πραγματοποιείται μάλιστα σε ελάχιστους μήνες.
Γιατί μόλις πριν από τέσσερις μήνες ξεκίνησε η συμφωνία μεταξύ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και του προκατόχου μου, συναδέλφου κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και σήμερα είναι πραγματικότητα.
Μοτοσικλετών που ενσωματώθηκαν άμεσα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό με στόχο τον εντοπισμό και την άμεση επέμβαση σε αγροτοδασικές πυρκαγιές.
Εκσυγχρονίζοντας, κατ΄ αρχήν την περιφρούρηση και προστασία των δασών με δίκυκλες περιπολίες από την ομάδα «Ήφαιστος».
Η ομάδα η οποία θα αναλάβει ακριβώς αυτή την δράση περιφρουρώντας τις δασικές περιοχές.
Και δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπόπτων για εμπρησμό, είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια, με προληπτικούς ελέγχους σε χωματόδρομους και δύσβατα μέρη, που δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μέχρι πρότινος τα οχήματα.
Και που θα συμβάλουν επίσης στην καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των αρχών, της τοπικής κοινωνίας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των πολιτών, των εθελοντών δασοπυροσβεστών, που θέλουν να βοηθήσουν κάθε φορά το έργο μας, για όπου υπάρχει μια εστία φωτιάς που έχει ανάγκη άμεσης πυρόσβεσης.
Το έργο αυτό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η δική σας προσφορά θα το κάνει πραγματικότητα και θα το διευκολύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Είναι εξαιρετικής σημασίας για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για το Πυροσβεστικό Σώμα να αποδέχεται αυτή την προσφορά των Ελλήνων Εφοπλιστών.
Για αυτούς τους λόγους απονέμουμε σήμερα το βραβείο στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς σας.
Μιας προσφοράς που συντελεί σε μεγάλο βαθμό στον εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας όπου ο εθνικός προϋπολογισμός, δεν είναι πάντοτε εύκολο να προσφέρει για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο.
Για μια ακόμη φορά, θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες. Και πάντα έτσι να πιάνει τόπο η προσφορά σας για το κοινωνικό σύνολο, για την πατρίδα.»

πηγή: facebook

Ενημέρωση Μελών ΠΟΣΠΥΔ απ 111 10/11/2010

Κάντε κλικ στο έγγραφο για να διαβάσετεΣημείωση Διαχειρηστή: ....οι συνάδελφοι που λεν ότι ΔΕΝ ενημερώνονται από τα σωματεία, να πηγαίνουν στις Γενικές συνελεύσεις, να διαβάζουν τους πίνακες ανακοινώσεων, να διαβάζουν τα Blog και τις ιστοσελίδες.


Είναι φτηνή δικαιολογία την σήμερον ημέρα να υπάρχει κάποιος που να ισχυρίζεται ότι ΔΕΝ ενημερώθηκε. Μάλλον αδιάφορος είναι και κρύβει την αδιαφορία του στην δήθεν ΜΗ ενημέρωση από το Σωματείο.

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Ενημέρωση ΠΟΣΠΥΔ απ106 05/11/2010

κάντε κλικ στο έγγραφο για να διαβάσετε

04-11-2010:Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση ΠΟΣΠΥΔ με τον Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης - Διάσωσης, συναντήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός κ. Χρήστος Παπουτσής και ο Yφυπουργός κ. Μανώλης Όθωνας.
Απευθυνόμενος προς το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, ο Υπουργός κ. Χρήστος Παπουτσής, μεταξύ άλλων, τόνισε:
«Στο δικό μας Υπουργείο, με τη συνεχή παρακολούθηση και το ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον του Υφυπουργού κ. Μανώλη Όθωνα, με βάση δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού μας,του κ. Παπανδρέου, ό,τι είχαμε να κάνουμε από την πλευρά μας, το έχουμε κάνει προς εσάς, τηρώντας όλες τις υποσχέσεις μας.
Η νομοθετική ρύθμιση βρίσκεται στη διακυβερνητική διαβούλευση. Όποιες άλλες ρυθμίσεις χρειαστούν πάλι εδώ είμαστε για να δώσουμε τις λύσεις που μπορούμε. Έχουμε τη θέληση για να λύσουμε το θέμα, γιατί σεβόμαστε τη δική σας δουλειά, όπως σεβόμαστε και τις ανάγκες της Πυροσβεστικής και τη μεγάλη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία. Προφανώς πρέπει να καλυφθούν τα κενά από τους ανθρώπους που έχουν γνώση, πείρα και συμμετοχή όλη αυτή την περίοδο, στη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει. Ακόμα και χθες στη συζήτηση που είχαμε με τους συναδέλφους στο Υπουργείο Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, το πρώτο θέμα που συζητήσαμε ήταν το δικό σας.
Έχουμε παρουσιάσει τρία εναλλακτικά σενάρια για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που χρειάζονται για την εφαρμογή και την υλοποίηση του νόμου. Για οτιδήποτε δεν μπορέσουμε να καλύψουμε σε αυτή τη φάση, η δική μας εισήγηση, και νομίζω ότι θα γίνει δεκτή, είναι ότι πάλι οι ανάγκες θα καλυφθούν και του χρόνου από εσάς.
Η θέση μας είναι απολύτως καθαρή και δεδομένη.»
Ακολούθως, απευθυνόμενος στο Προεδρείο της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ ο Υφυπουργός κ. Μανώλης Όθωνας επεσήμανε :
«Με συνέπεια στις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και του Πρωθυπουργού, στην βάση των προκαταρτικών επεξεργασιών που ήδη είχαν προηγηθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με σεβασμό στην αγωνία και τον αγώνα σας, ολοκληρώσαμε τη διατύπωση της νομοθετικής διάταξης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις οριστικής και βιώσιμης λύσης στο θέμα της απασχόλησης σας. Λύση που είναι συμβατή με το πολιτικό, θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που η παρούσα κυβέρνηση έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει με απόλυτη προσήλωση. Η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη έχει ήδη αποσταλεί για διαβούλευση και συνεννόηση σε κυβερνητικό επίπεδο και θα εισαχθεί για συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο το αμέσως προσεχές διάστημα. Η ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας και ψήφισης της σχετικής διάταξης θα θέσει τέλος σε μια μακρά περίοδο εργασιακής ανασφάλειας και δυσμενών εργασιακών συνθηκών για εσάς, αλλά παράλληλα θα ενισχύσει την στελέχωση και την επιχειρησιακή δυνατότητα του Πυροσβεστικού Σώματος εξαντλώντας κάθε δημοσιονομικό περιθώριο σε πρώτη φάση.»

πηγή: http://www.yptp.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3328&Itemid=456&lang=

tromaktiko: Με ''φέρετρα'' η πορεία των δασοπυροσβεστών, έντασ...

Με ''φέρετρα'' η πορεία των δασοπυροσβεστών, έντασ...: "Ένταση και επεισόδια, σημειώθηκαν στην πορεία διαμαρτυρίας συμβασιούχων δασοπυροσβεστών, στην πλατεία..."

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

tromaktiko: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Κ....

Τι γράφει ο άνθρωπος! Του έστειλα απάντηση. Προσεχώς....

tromaktiko: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Κ....: "Δυστυχώς για τον αναγνώστη γνωριζουμε πολύ καλά για τους συμβασιούχους με τις μπέζ στολές!!!"

tromaktiko: Απάντηση στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ σχετικά με το δελτίο τύπου...

tromaktiko: Απάντηση στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ σχετικά με το δελτίο τύπου...: "Απάντηση στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ σχετικά με το δελτίο τύπου Ε.Π.Κ.ΧΑΝ. και συμβασιούχοι Καταρχήν η πρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβεστών ΔΕΝ έγινε ..."

Δημοσίευση του Blogger στο tromaktiko

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Λύση σύμβασης By http://sites.diavgeia.gov.gr - Δί@υγεια

Οι λύση σύμβασεις για τους συμβασιούχους του Νομού Πιερίας (κάντε κλικ εδώ)

Οι λύση σύμβασεις για τους συμβασιούχους του Νομού Ημαθίας -Βέροια, Βεργίνα, Μακεδονίδος (κάντε κλικ εδώ)

Οι λύση σύμβασεις για τους συμβασιούχους του Νομού Ημαθίας - Αλεξάνδρεια (κάντε κλικ εδώ)

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!

Ο γραμματέας των συμβασιούχων πυροσβεστών Πιερίας Παναγιώτης Ντουλαπτσής με τα μέλη Απόστολο Θαμνίδη και Αθανάσιο Μάνδαλο σήμερα έξω από τον ΟΑΕΔ Κατερίνης απηύθυναν κάλεσμα αγώνα σε όλους τους συμβασιούχους πυροσβέστες να δώσουν δυναμικό παρών στην μαχητική πορεία διαμαρτυρίας στην Αθήνα προς το υπουργείο προστασίας του πολίτη για να διεκδικήσουν αγωνιστικά τα δίκαια αιτήματα τους.


Αναρτήθηκε από ΛΕΥΤΕΡΙΑ http://lefteria.blogspot.com/2010/11/4.html

tromaktiko: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Κ.ΧΑΝ "Ζητείται οριστική επαγγελμ...

tromaktiko: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Κ.ΧΑΝ "Ζητείται οριστική επαγγελμ...: "Από: Ενωση Προστασιας Καταναλωτών ΝΧανιων epkxan@gmail.com Με αφορμή την καταγγελία της Σύμβασης των Συμβασιούχων Πυροσβεστών από 8 μηνο σ..."

...από έναν συνάδελφο....

Αγαπητοί μου συνάδελφοι καταλαβαίνω το τι νιώθετε αυτές τις ώρες, γιατί από αύριο θα πρέπει να αρχίσετε διαδικασίες για την εγγραφή σας στο Ταμείο Ενεργείας.


Ντρέπομαι πολύ για αυτό τον κόσμο μου ζω!!!!!!

Δεν ξέρω τι να πω και πώς να βοηθήσω στο δύσκολο αγώνα σας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Χτες το απόγευμα με είδε στεναχωρημένο και με ρώτησε η ανιψιά μου, πάλι θα σε απολύσουν από την δουλεία σου, όπως κάθε χρόνο; Και τις απάντησα δεν θα με διώξουν γιατί είμαι μόνιμος πλέων μου χαμογέλασε και με φίλησε.

Συνάδελφοι εγώ θα είμαι στο πλευρό σας και θα είμαι στο αγώνα σας.Με αδελφικοί Αγάπη
Ράπτης Γ. Θεόδωρος
Επ.Οπ (ΟΠΥΡ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΘΕΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαγκαδάς, 29 Οκτωβρίου 2010
Αρ.Πρωτ: 71Σε δύο ημέρες από σήμερα η σύμβαση των 5.500 συμβασιούχων πυροσβεστών λήγει έναν μήνα νωρίτερα από ότι οριζόταν από το Π.Δ. 121/2007.

Παρόλη την πικρία που νιώθουμε για το ότι από την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου θα είμαστε άνεργοι, παρόλη την πικρία που νιώθουμε για την αθέτηση υπόσχεσης και αυτής της Κυβέρνησης ότι μέχρι τέλος του 2010 θα είχε προωθηθεί και ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση για επίλυση του εργασιακού μας, εμείς οι 285 συμβασιούχοι πυροσβέστες του Νομού Θεσσαλονίκης πιστοί στο καθήκον μέχρι την τελευταία ημέρα λήξης της σύμβασης μας συμμετέχουμε ενεργά με όλες τις δυνάμεις μας όπου η Υπηρεσία μας καλή.

Μετά την χθεσινή νεροποντή οι συνάδελφοι συμβασιούχοι πυροσβέστες των κλιμακίων και των σταθμών του συμμετείχαμε σε παροχές βοηθείας παντός τύπου στον Νομό μας. Οι συνάδελφοι που εργάζονται στα πεζοπόρα της 2ης ΕΜΑΚ συμμετέχουν τις 2 τελευταίες ημέρες στην έρευνα του πολίτη που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του χείμαρρου στην Θέρμη.

Δυστυχώς όμως δημοσιογράφος των Μ.Μ.Ε των Αθηνών σε πρωινή εκπομπή έσπευσε εσφαλμένα να εκφραστεί εναντίων μας λέγοντας απαξιωτικά «θέλουν και μονιμοποίηση» χωρίς να γνωρίζει ότι την ώρα (πρώτες πρωινές ώρες) που γινόταν η διάσωση του πολίτη στην Θέρμη ΚΑΝΕΙΣ συμβασιούχος πυροσβέστης του Νομού μας δεν ήταν σε υπηρεσία διότι ΔΕΝ εργαζόμαστε τις νυχτερινές ώρες. Ντροπή σας «κύριε» !!!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ΟΛΟΥΣ τους πολίτες για τα μηνύματα συμπαράστασης στον αγώνα μας.

Τέλος ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να φέρει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο μέχρι τέλος του έτους του 2010 το σχέδιο νόμου για της εργασιακή μας αποκατάσταση όπως πριν έναν χρόνο είχε υποσχεθεί δια στόματος του τέως Υπουργού Προ.Πο κ. Χρυσοχοϊδη και όχι να μεταφέρει και να διαιωνίζει την εργασιακή μας ομηρία από καλοκαίρι σε καλοκαίρι.

Υπενθυμίζουμε ότι βάση του πορίσματος του Υπουργείου Προ.Πο για τους συμβασιούχους πυροσβέστες « Δεν προκαλείται ιδιαίτερο κόστος, δεδομένου ότι είναι μικρό το επιπλέον κόστος της μονιμοποίησης (το κόστος της πρόσληψης ενός ιδιώτη ως πυροσβέστη, αντιστοιχεί στο κόστος της μονιμοποίησης τεσσάρων εποχικών πυροσβεστών, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Ομάδας Εργασίας από το Π.Σ.).»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καστανίδης ΓεώργιοςΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρυσανθοπούλου Πελαγία