Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009

S. O. S. -Ε Π Ε Ι Γ Ω Ν - S. O. S.
Η ΠΟΣΠΥΔ παρακαλεί όσους συναδέλφους πηγαίνουν στον Γυμνάσιο ή στο Λύκειο για την απόκτηση απολυτηρίου, σε οποιαδήποτε τάξη και αν βρίσκονται, να της στείλουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 27 Αυγούστου βεβαίωση σπουδών ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι πηγαίνουν σχολείο στο Fax της ΠΟΣΠΥΔ 2296029144.