Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Αποτελέσματα συνάντησης με τον ΥΠΕΣΔΔΑ

Αποτελέσματα συνάντησης με τον ΥΠΕΣΔΔΑ
Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα η συνάντηση του Προέδρου της ΠΟΣΠΥΔ με τον ΥΠ.ΕΣ. Παυλόπουλο, η οποία και διήρκεσε περίπου 45 λεπτά. Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΥΔ διαμαρτυρήθηκε έντονα στο Υπουργό για τις δηλώσεις Βλάχου. Ο ΥΠ.ΕΣ. του είπε ότι είναι αληθές πως δεν υπάρχουν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2009 και για τις 800-1000θέσεις που ανέφερε ο Βλάχος αφορούσαν για μόνιμους αφού για το 2009 δεν θα βγει άλλη προκήρυξη για ιδιώτες στο Π.Σ. και ότι για το δικό μας θέμα ο κ. Βλάχος δεν γνωρίζει τίποτα. Στην συνάντηση δεν συζητήθηκαν καθόλου τα κριτήρια αλλά το πόσους θα απορροφήσει η προκήρυξη. Ο Yπουργός για μία ακόμη φορά τόνισε ότι έχει δοθεί το o.k. για την προκήρυξη αλλά θα πρέπει να συζητήσει εκ νέου με τον Υπουργό Οικονομίας για τις πιστώσεις που μπορούν να δοθούν ώστε να καθοριστεί και ο ακριβείς αριθμός των θέσεων. Ο Πρόεδρος του τόνισε ότι η ΠΟΣΠΥΔ εμένει στα μέχρι τώρα συμφωνηθέντα και στις υπόλοιπες θέσεις της που είναι εκκρεμείς (δημοτικό, 1,60 γυναίκες, σπαστό 24μηνο). Ορίστηκε νέο ραντεβού για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

πηγή: www.pospid.gr