Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Ακύρωση σημερινής συνάντησης με ΥΠΕΣΔΔΑ - νέο ραντεβού


Ακύρωση σημερινής συνάντησης με ΥΠΕΣΔΔΑ - νέο ραντεβού
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ο Υπουργός ΕΣΔΔΑ ακύρωσε την σημερινή(Παρασκευή 20/2/2009) συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΥΔ και όρισε νέο ραντεβού για την Τετάρτη, 25/2 στις 22.00

Αναμένουμε...