Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2008

Αποδοχές Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης έτους 2008

Συνάδελφοι, έχετε δίκιο, δεν είναι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά οι Αποδοχές Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης έτους 2008, βάση των οποίων και θα πληρωνόμαστε. Η Συλλογική Σύμβαση δεν έχει υπογραφή ακόμη, επομένως ισχύει το παρών έγγραφο.