Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008

Απασχόληση εποχικού προσωπικού -Έγγραφο Αρχηγείου-
(κάντε κλικ στα έγγραφα για να διαβάσετε)
Προσοχή: Αν και ανακοινωθηκαν τα επιπλέων 3,400,000 ευρώ από την ΠΟΣΠΥΔ, το οικονομικών ακόμα δεν έχει υπογράψει. Γι'αυτό και οι ώρες είναι όπως πέρσι.