Πέμπτη, 8 Μαΐου 2008

...και η απάντηση από το Αρχηγείο

Συνάδελφοι,

Η απάντηση του Αρχηγείου στο προϋγούμενο έγγραφο της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.

(κάντε, κλικ στο έγγραφο για να διαβάσετε)