Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. για ΚΥΑΑριθ. Πρωτ : 2605                                                                 Αθήνα:16.03.2018
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                  Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Θέμα: « Η ασυδοσία του επικοινωνιακού τεχνάσματος »

 Αγαπητοί συνάδελφοι το να δημιουργούμε ένα κλίμα άγχους και ανησυχίας προς τους συναδέλφους δεν ωφελεί και δεν εξυπηρετεί κανένα.
   Κατανοούμε την ανάγκη σας για τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και παιχνίδια δια των όποιων θέλετε να φύγετε από την συνδικαλιστική ανυποστασία σας, σάς επισημαίνουμε όμως, ότι αυτό ζημιώνει αποκλειστικά και μόνο τους συναδέλφους.
   Σας γνωστοποιούμε την υπό έκδοση ΚΥΑ για τους τριετείς ΠΠΥ, ως μας παραδόθηκε αυτή στα χέρια μας προ ημερών .
   Προς τί η αναδρομική ισχύς; Εφόσον αναφέρει αναδρομική ισχύ αυτό σημαίνει, ότι το θέμα δεν μπορεί για διαδικαστικούς λόγους να επιλυθεί νωρίτερα.
   Σας συμβουλεύουμε, όπως σταματήσετε να παίζετε με τις αγωνίες των συναδέλφων .
   Αν και εφόσον έχουμε κάτι χειροπιαστό που να δείχνει, ότι δεν βαδίζουμε προς τον στόχο μας, τότε ναι θα κατεβούμε στο δρόμο, όπως το έχουμε ήδη κάνει.
  Με τρομολάγνες αοριστολογίες δεν γινόμαστε αγωνιστές και δεν μαζεύουμε ψήφους.
                                                                           Με εκτίμηση,
                                                                     Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                       Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                      Τηλ: 6976911880


.... το σχέδιο της ΚΥΑ:

Σάρωση 20180316 6
Σάρωση 20180316 7Σάρωση 20180316 8

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3938/2011
(ΦΕΚ  61/Α/31-3-2011)
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.
.....
 Άρθρο 15
Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

.... (Άρθρο 15 παράγραφος 2)
2. Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' Κατηγορίας και άνω και αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από τους υποψήφιους αυτούς καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους της παρούσας παραγράφου.
.....  (Άρθρο 15 παράγραφος 7 & 8)
7. Η ανανέωση της θητείας των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν τη συμπλήρωση της 5ετίας, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Η κρίση του Συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθεσμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας ή της απόλυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα αντίστοιχα θέματα που αναφέρονται στην κατά την επόμενη παράγραφο ένταξη των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
8. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψής τους δεν είχαν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Για την κρίση του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7. Δεν επιτρέπεται η ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Πυροσβεστών και τίθενται στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού κατά το χρόνο ένταξης. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο βασικής τους εκπαίδευσης. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το πυροσβεστικό προσωπικό εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψής τους ως Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

.....

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Ν. Τόσκας: Τον Απρίλιο η μονιμοποίηση 2.183 πυροσβεστών 5ετούς θητείας

Επίκαιρη ερώτηση Δ. Βέττα "Θητεία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και επαναπρόσληψη Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης» προς τον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.


 
Την κατάθεση τροπολογίας που θα προβλέπει ότι ο εποχικοί πυροσβέστες θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας.
Απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Σύριζα Δημήτρη Βέττα, ο υπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι οι 2 χιλιάδες 183 πυροσβέστες , οι οποίοι υπηρετούσαν ως πενταετούς θητείας, θα μονιμοποιηθούν τον Απρίλιο στο πυροσβεστικό Σώμα.

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Ενημέρωση Μελών για το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π

 
Αριθ. Πρωτ : 2565                                                                                              Αθήνα: 12.02.2018
Αρ. Σελίδων : 1
Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Ενημέρωση Μελών για το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. »
    Το Σάββατο 09/02/2018 πραγματοποιήθηκε το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, οι εργασίες το οποίου ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των Συνέδρων, η οποία ανήλθε στο 85% με τους υπολοίπους να είναι δικαιολογημένος απόντες.
    Στις προσκλήσεις μας ανταποκρίθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους στο Συνέδριο μας εκπρόσωποι της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας μας καθώς και των κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
     Σε ότι αφορά τα εργασιακά μας θέματα οι Σύνεδροι ενημερώθηκαν από Ομοσπονδία για τις εξελίξεις σε δύο βασικά εξ αυτών, στα οποία αναμένουμε να δούμε την πραγματοποίηση τους :
1.Μονιμοποίηση τριετών ΠΠΥ.
   Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, την οποία είχαμε από την πολιτική και φυσική ηγεσία μια ημέρα πριν το Συνέδριο μας, το θέμα τους ευρίσκεται στο τελικό στάδιο της επίλυσης του και αναμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίξεις.
2.Ανανέωση θητείας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
   Παρά τις αρνητικές εκτιμήσεις όλων, ότι λόγω της απόφασης του ΣΤΕ δεν θα ανανεώνονταν η θητεία τους, ενημερωθήκαμε από την φυσική και πολιτική ηγεσία, ότι είναι έτοιμη η τροπολογία για ανανέωση των υπαρχόντων συναδέλφων για άλλα δύο έτη (ένα συν ένα ).
    Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών ψηφίστηκαν ομόφωνα:
- ο Διοικητικός απολογισμός 2017 ,
- ο οικονομικός απολογισμός 2017,
- ο οικονομικός προϋπολογισμός 2018,
- ο έλεγχος της Ελεγκτικής Επιτροπής,
- και ο απολογισμός του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
     Από τις πολύτιμες απόψεις και προτάσεις, τις οποίες υπέβαλαν οι Σύνεδροι με τις τοποθετήσεις τους συντάχτηκε και αποφασίστηκε το παρακάτω ψήφισμα:
1) 12μηνη ανανέωση - απασχόληση των Συμβασιούχων Πυροσβεστών στο Π.Σ. υποστηρίζοντας και δράσεις πρόληψης.
2) Άμεση μονιμοποίηση όλων των 3ετών Π.Π.Υ. και ένταξη αυτών στην Β κατηγορία του νέου ειδικού μισθολογίου με όλες τις προϋποθέσεις, που ισχύουν για το ήδη ενταχθέν πυροσβεστικό προσωπικό, και όχι με αυτές που ισχύουν για τους νεοπροσληφθέντες- νεοεισερχόμενους σε αυτό .
3) Πλήρη εργασιακή αποκατάσταση των ΠΠΥ ( των εναπομεινάντων) των οποίων η θητεία ανανεώθηκε για 5 έτη μέσω του επικείμενου νομοσχεδίου για την αποκατάσταση των επαγγελμάτων, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ως τότε:
 -Τοποθέτηση αυτών σε βάρδιες και να ακολουθούν το ωράριο του εκάστοτε Π.Σ. ή Π.Κ. που υπηρετούν (αντίστοιχο καθεστώς αυτού, που τώρα ισχύει για τους 3ετείς Π.Π.Υ. ) 
-Ένταξη τους στην Δ.Ε. κατηγορία του μισθολογίου τους εκτός αυτών, που κατέχουν ανώτερο τίτλο σπουδών από Δ.Ε. (π.χ. Π.Ε.), οι οποίοι να ενταχτούν στον αντίστοιχο τίτλο που κατέχουν.
4)Ένταξη του επαγγέλματος μας στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
5) Υπηρεσία γραφείου στους τραυματισθέντες ΠΠΥ και χορήγηση του σχετικού επιδόματος .
6) Άμεση κάλυψη των κενών στους πίνακες των επιλαχόντων πυροσβεστών και προγραμματισμός πρόσληψης όλων των υπολοίπων επιλαχόντων.
7) Αναδρομική ένταξη στην λίστα των επιλαχόντων των συναδέλφων, που προσελήφθησαν ως συμβασιούχοι του 2008 και 2009 και των υπολοίπων συμβασιούχων, οι οποίοι αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο μεταγενέστερα του 2012.
8) Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
9) Άμεση χορήγηση όλων των προβλεπομένων Μ.Α.Π.
   Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους προσκλήθηκαν και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας καθώς και όλους τους παρευρισκόμενους συναδέλφους, που με την συμμετοχή και τις τοποθετήσεις τους βοήθησαν τα μέγιστα στην πραγματοποίηση των εργασιών του συνεδρίου και την κατάρτιση του τελικού ψηφίσματος.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαίωσε-δεσμεύτηκε, ότι για άλλη μια χρονιά θα καταβάλει κάθε σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια με κάθε νόμιμο και αγωνιστικό μέσο για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας
Καλούς αγώνες συνάδελφοι.
                                              Με εκτίμηση,
                                          Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                        Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                      Τηλ: 6976911880

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Σχετικά με τα νυχτερινά και τις υπερωρίες ...πηγή: Πανελλαδικό Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Ενημέρωση μελών
Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το Αρχηγείο μας ενημέρωσαν για όσο αφορά νυχτερινά,υπερωρίες,αργίες θα πιστωθούν 27 - 28 Δεκεμβρίου μαζί για τους Μήνες Αύγουστο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αφορά και Πενταετής και Τριετής!!!!
Ίδια ημερομηνία θα πιστωθούν και για τους εποχικούς μας ενημέρωσαν!!!!

πηγή: Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. https://www.facebook.com/popysyp/photos/a.1000852846712812.1073741826.218345851630186/1195905930540835/?type=3&theater
Φωτογραφία του χρήστη ΠΟΠΥΣΥΠ-Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβ/χων Πυροσβεστών.

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση μελών για την συνάντηση της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. με την κα Γεροβασίλη

Αριθ. Πρωτ :2491                                            Αθήνα:12.12.2017
 Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
20171212 15232601
Θέμα: « Ενημέρωση μελών »
 
Σήμερα 12-12-2017 και ώρα 2:00 μ.μ. η Ομοσπονδία μας πραγματοποίησε συνάντηση με την κα Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την πορεία της μονιμοποίησης των συναδέλφων Π.Π.Υ. τριετών. Στην συνάντηση μας αυτή της ζητήσαμε, να μας ενημερώσει για το θέμα .
    Η κα Γεροβασίλη μας απάντησε, ότι το αίτημα της εξαίρεσης τους είχε σταλεί από την κυβέρνηση τρείς φορές στους θεσμούς και τώρα μόνο έγινε δεκτό από αυτούς κατόπιν και δικής της επιμονής για το θέμα αυτό.
   Στην συνέχεια την ρωτήσαμε για το χρονοδιάγραμμα, με το οποίο θα υλοποιηθεί η μονιμοποίηση αυτών των συναδέλφων. Η κα Γεροβασίλη μας είπε, ότι λόγω του δεδομένου φόρτου εργασίας των διαδικαστικών, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει, δεν γνωρίζει, αν θα προλάβουν εντός του έτους παρά το ότι θα προσπαθήσουν και σε κάθε περίπτωση η μονιμοποίηση των ΠΠΥ τριετών θα πραγματοποιηθεί έως στις αρχές του νέου έτους και συγκεκριμένως στους πρώτους μήνες του. Επίσης μας είπε, ότι είναι σε πλήρη επικοινωνία με τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, ήτοι Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.
   Η συζήτηση ήταν κάτω από πολύ θετικό κλίμα και πολύ ενημερωτική και αναλυτική και η κα Υπουργός μας δήλωσε την συμπαράσταση της προς την Ομοσπονδία μας και τους δίκαιους αγώνες μας. Επίσης μας δήλωσε, ότι για την ίδια ήταν ένα προσωπικό στοίχημα η επίλυση αυτού του δίκαιου αιτήματος μας και ευελπιστεί να είναι αρωγός μας και για την επίλυση των άλλων σημαντικών προβλημάτων του κλάδου μας.
    Εμείς από την πλευρά μας την συνεχάρημεν για τον αγώνα, που έδωσε για την επίλυση του προβλήματος των τριετών και της δηλώσαμε, ότι θέλουμε να είναι αρωγός μας και στα άλλα δίκαια αιτήματα μας .
    Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε, ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και αυτό φαίνεται από τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας μας σε συνδυασμό με τις κινητοποιήσεις μας του τελευταίου διαστήματος, που έχει δώσει τον αγώνα της για την επίλυση όλων των προβλημάτων του κλάδου μας. Αντιλαμβάνεστε όλοι, ότι η Ομοσπονδία μας είναι ο μόνος αρωγός μας και ο μόνος συνδικαλιστικός φορέας, που προσπαθεί, να δώσει λύσεις σε όλα τα δύσκολα προβλήματα του κλάδου μας.
    Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε πάντα σε αγωνιστική ετοιμότητα μέχρι αυτός ο πολύπαθος κλάδος μας με τους 22 αδικοχαμένους νεκρούς συναδέλφους μας την ώρα του καθήκοντος να πάρει την θέση και την δικαίωση, που του αρμόζει, ως αγωνιζόμενοι σε κάθε συμβάν και με το ενδεχόμενο της αυξήσεως του εν λόγω θρηνούμενου αριθμού.
                                                                           Με εκτίμηση,
                                                                       Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                              Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                Τηλ: 6976911880

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Σχέδιο μονιμοποίησης των Πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σχέδιο μονιμοποίησης των Πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας

Αποκαθίσταται μια αδικία, ενδυναμώνεται το έμψυχο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος, καταδεικνύεται η πολιτική βούληση για οριστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τους εκπροσώπους των Θεσμών για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, τέθηκε το ζήτημα της εργασιακής αποκατάστασης των 2.200 Πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας.
Δεδομένου ότι οι Πυροσβέστες δεν είχαν συμπεριληφθεί ως τακτικό προσωπικό στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου («Απογραφή») το 2011, το ζήτημα παρέμενε σε εκκρεμότητα, με ευθύνη των τότε κυβερνώντων.
Αποτέλεσμα αυτού υπήρξε η τυχόν μονιμοποίησή τους να εμφανίζεται ως εισαγωγή νέων προσλήψεων και ως εκ τούτου να προσκρούει στον κανόνα προσλήψεων-αποχωρήσεων.
Συνεπώς, οι Πυροσβέστες δεν ήταν εφικτό να αποκατασταθούν, αν και πληρούσαν τα κριτήρια για την ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Από πλευράς μας, είχαμε θέσει το ζήτημα ήδη από τη δεύτερη αξιολόγηση, το επαναφέραμε και στην τρίτη, κατά τη διάρκεια της οποίας αναγνωρίστηκε το δίκαιο του αιτήματος και επιτεύχθηκε η ρητή εξαίρεσή της μονιμοποίησής τους από τον κανόνα προσλήψεων-αποχωρήσεων.
Στο προσεχές διάστημα, τα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Προστασίας του Πολίτη θα επεξεργαστούν από κοινού σχέδιο μονιμοποίησης των Πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας, με δεδομένη την εξαίρεση της μονιμοποίησής τους.
Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η παραπάνω εξέλιξη αποκαθιστά μια αδικία εις βάρος των Πυροσβεστών Πενταετούς Θητείας, που παρείχαν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους, ενδυναμώνει το έμψυχο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος και καταδεικνύει την πολιτική βούληση κυβέρνησης για οριστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα.

πηγή:  https://government.gov.gr/schedio-monimopiisis-ton-pirosveston-pentaetous-thitias/

Μονιμοποίηση πυροσβεστών πενταετούς θητείας, ανακοίνωσε η Όλγα Γεροβασίλη

 
Τη μονιμοποίηση πυροσβεστών πενταετούς θητείας ανακοίνωσε η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία παρέστη στα εγκαίνια των νέων γραφείων του ΟΑΕΔ στην Άρτα.
Σημαντική επιτυχία χαρακτήρισε η Όλγα Γεροβασίλη τη μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς θητείας και όπως τόνισε, «2.200 συμπολίτες μας, είναι πυροσβέστες πενταετούς θητείας, για τους οποίους καταφέραμε την εξαίρεση από τον κανόνα προσλήψεων-αποχωρήσεων και άρα είμαστε σε διαδικασία μονιμοποίησης αυτών των ανθρώπων».
Η τροπολογία αυτή, είχε ψηφιστεί στη Βουλή τον Φεβρουάριο και ορίζει τη τριετή παράταση στη θητεία των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και αφορά 2.093 πυροσβέστες των οποίων η θητεία έχει ήδη λήξει. Μετά τη λήξη της θητείας τους, προβλέπεται η ένταξη τους στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Συνάντηση Αρχηγού ΠΣ με τα στελέχη του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.

 
Τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Καπέλιο επισκέφθηκαν στο γραφείο του τα στελέχη του νεοσύστατου Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Π.Σ , σήμερα 5 Οκτωβρίου 2017, παρουσία και του Υπαρχηγού Υποστήριξης ΠΣ Σωτήριου Τερζούδη.
Ο Αρχηγός αφού τους καλωσόρισε, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης μιας σταθερής και οργανωμένης δομής παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής μέριμνας των υπαλλήλων του Π.Σ. λόγω της φύσης της αποστολής του και έδωσε έμφαση στην ανάγκη ανάληψης δράσεων για τη φροντίδα των συναδέλφων, τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε προληπτικό επίπεδο. Στη συνέχεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα μέχρι τώρα πεπραχθέντα του γραφείου καθώς και οι προοπτικές του όπως:
• παρουσιάσεις στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ανά την Ελλάδα θεμάτων ψυχοκοινωνικής μέριμνας
• συναντήσεις σε επίπεδο διοικητών για την ευαισθητοποίηση τους και τον εντοπισμό προβλημάτων με απώτερο στόχο την εξομάλυνση τους σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης
• ημερίδες για θέματα ψυχικής υγείας.
   
πηγή: http://www.fireservice.gr

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Αναβολή του Δικαστηρίου για την μονιμοποίηση της 06-10-2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΛΥΡΗΣ – ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32, ΑΘΗΝΑ 10673 ▪ ΤΗΛ.: 2103608504 ▪ FAX: 2103608509 ▪ Web: www.koliris.gr
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
με την παρούσα σας ενημερώνουμε πως η υπόθεση της 6ης/10/2017 ενώπιον του Ε' Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών θα αναβληθεί, και τούτο με ευθύνη των κυρίων Εισηγητών Εφετών του Δικαστηρίου, κάτι το οποίο υπήρχε πάντα ως ενδεχόμενο ειδικά στο Διοικητικό Εφετείο.
Ωστόσο εμείς ζητήσαμε από όλους σας πληρεξούσια έγκαιρα για να είμαστε σε κάθε περίπτωση πανέτοιμοι για την Δίκη, ως έχουμε υποχρέωση.
Επίσης, υπενθυμίζουμε φιλικά, πως φυσικά και είχαμε ασκήσει κάθε δυνατή πίεση για να συζητηθεί η υπόθεση την Παρασκευή.
Συνεπώς, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία κανενός και θα σας ειδοποιήσουμε με νεότερη επιστολή μας για την ημερομηνία Δικασίμου.
Προς άρση κάθε παρερμηνείας, η αναβολή δεν σημαίνει τίποτα κακό για την ουσία της υπόθεσης.
Επίσης αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής: Τα πινάκια του δικαστηρίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Αν θα συζητηθεί μια υπόθεση ή μη αναγράφεται με ευθύνη της γραμματείας του Εφετείου. Όταν υπάρχει η λέξη «συζήτηση», η υπόθεση συζητείται, όταν υπάρχει η λέξη «αναβολή», η υπόθεση θα αναβληθεί, όταν δεν υπάρχει καμία ένδειξη, προφανώς και δεν είναι ασφαλές και υπεύθυνο να πει κάποιος για μια τόσο σημαντική υπόθεση ότι η υπόθεση θα αναβληθεί σίγουρα, ειδικά όταν ο δικηγόρος πιέζει θεσμικά μέχρι το τέλος για να γίνει η υπόθεση.
Με εκτίμηση,
Δρ. Ηλίας Κολλύρης

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση σχετικά με τις αποζημιώσεις ΙΟΥΝΙΟΥ για τους 3ετείς


Αριθ. Πρωτ :2417                                               Αθήνα: 27.07.2017
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                                                            Προς :    Σωματεία - Μέλη  Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.


Θέμα: « Ενημέρωση μελών περί χρημάτων του Ιουνίου των τριετών »

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε μετά από δια ζώσης επικοινωνία με την νέα αρχή πληρωμών, ότι ο μήνας Ιούνιος για τους τριετείς, που απεστάλη από το ΑΠΣ στην εν λόγω αρχή, κατόπιν διαβεβαιώσεως από την ίδια, θα πληρωθεί στις 15-10-2017.
Επίσης μας διαβεβαίωσαν ότι κάθε μήνας, που αποστέλλεται σε αυτούς εγκαίρως, θα πληρώνεται στις 15 του επόμενου μήνα.
       Με εκτίμηση,
                                                     Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.


  Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                Πέπλης Λ. Στυλιανός
   Τηλ: 6974709262                                                                         Τηλ: 6976911880

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. για την συνάντηση με τον κο Πρωθυπουργό, κο Αλέξη Τσίπρα.

IMG 3001IMG 3005

Αριθ. Πρωτ : 2415                                                                   Αθήνα: 25.09.2017
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                                   Προς :
                                                                                     Σωματεία Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Ενημέρωση μελών για την συνάντηση με τον κο Πρωθυπουργό »
   Η Ομοσπονδία μας είχε συνάντηση στα Χανιά την Παρασκευή 22-09-2017 με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, κο Αλέξη Τσίπρα, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κο Παύλο Πολάκη, και του εξέθεσε τα προβλήματα του κλάδου μας.
                                     Με εκτίμηση,
                                 Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                        Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                      Τηλ: 6976911880

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση μελών Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. για την παράσταση διαμαρτυρίας της 13-09-2017


Αριθ. Πρωτ : 2407                                                                                                   Αθήνα:15.09.2017
Αρ. Σελίδων : 2

Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Ενημέρωση μελών για την παράσταση διαμαρτυρίας της 13-09-2017 »
IMG 106220170913 115104
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,
    μετά τον απόηχο της παράστασης διαμαρτυρίας, που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία μας στις 13-09-2017 στο Σύνταγμα για τα φλέγοντα ζητήματα, που αφορούν τον κλάδο μας και κυρίως το θέμα των συναδέλφων συμβασιούχων έχουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω:
     Πραγματοποιήσαμε καίριες και σημαντικές συναντήσεις:
    1ον) Συνάντηση είχε η Ομοσπονδία μας με τον Υπουργό Εσωτερικών κο Παναγιώτη Σκουρλέτη, όπου του μεταβιβάσαμε τις προτάσεις μας για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας και των συναδέλφων συμβασιούχων. Ο κος Υπουργός μας είπε, ότι ο ίδιος, και κατ επέκταση η κυβέρνηση, δεν έχουν στα σχέδια τους να απολύσουν κανέναν συνάδελφο συμβασιούχο και μας διαβεβαίωσε, ότι, όταν θα συντάξει το πολυνομοσχέδιο με τους συμβασιούχους άνω της 8ετίας ως καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες ήτοι αορίστου χρόνου εργασία , θα έχει μέσα και τούς εποχιακούς πυροσβέστες και θεωρεί, ότι είναι ένας αδικημένος κλάδος και θα κάνει τα πάντα για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Επίσης για το θέμα αυτό ευρίσκεται σε συνεργασία με την κα Γεροβασίλη, η οποία συμφωνεί.( Δεν σταματάμε αν δεν δούμε πράξεις). Όσο για το οικονομικό σκέλος η άποψη του είναι ότι δεν πρόκειται για μεγάλη διαφορά στα κονδύλια καθότι συνυπολογίζεται και το ταμείο ανεργίας στους 5 μήνες εργασίας τους. Επίκειται νέα συνάντηση με το κο Σκουρλέτη καθώς ανανεώσαμε το ραντεβού μας με αυτόν.
    2ον) Συνάντηση επίσης είχε η Ομοσπονδία μας στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κο Γρηγόριο Θεοδωράκη, όπου του μεταβιβάσαμε το μείζον θέμα των συναδέλφων συμβασιούχων και μας απάντησε, ότι είναι υπό συζήτηση και ότι μετά το τέλος αντιπυρικής περιόδου θα συσταθεί μια επιτροπή, όπου θα συμμετέχει και η Ομοσπονδία μας καθώς είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός θεσμός των εν λόγω εργαζομένων, ώστε να δούμε, πως θα βρεθούν λύσεις και διάφορα κονδύλια για την 12 μηνη απασχόληση τους. Επίσης μας ανέφερε ότι δεν θα μείνει κανείς συμβασιούχος εκτός δουλειάς ασχέτως του ότι εφέτος λήγουν οι συμβάσεις τους.
    3ον) Ψήφισμα διαμαρτυρίας επιδόθηκε στην βουλή, όπου εκεί είχε συσταθεί επιτροπή με επικεφαλής την κα. Κοζομπόλη, υπεύθυνη ΕΠ.Ε.Κ.Ε. Προστασίας του Πολίτη, και παρουσία 6 βουλευτών:
1) Δημαρά Γεωργίου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
2) Τριανταφύλλου Μαρίας ,Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
3) Κατσαβρία Σιωροπούλου Χρυσούλας, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
4)Ακριώτη Γεωργίου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
5)Καραγιαννίδη Χρήστου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,
6)Σκουφά Ελισάβετ, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί συζητήθηκαν όλα τα θέματα του κλάδου μας διεξοδικά και αναλυτικά και τους παραδώσαμε τις γραπτές προτάσεις της Ομοσπονδίας μας και για τους συμβασιούχους συναδέλφους. Τους αναπτύξαμε το ότι είναι σημαντικοί για την καταστολή και ότι είναι ένα έμπειρο προσωπικό και ότι θα μπορούσαν οι εν λόγω συνάδελφοι να χρησιμοποιηθούν και στην πρόληψη με πολύ μικρό κόστος και έτσι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην πρόληψη και θα ελαχιστοποιούνται και οι τεράστιες δαπάνες που χρησιμοποιούνται στην κατάσβεση των πυρκαγιών αλλά και θα λύσουμε το εργασιακό πρόβλημα των συναδέλφων. Στην συνέχεια τους αναδείξαμε τα προβλήματα, που έχουν οι συνάδελφοι Π.Π.Υ. με ελλιπή καθήκοντα κατά το έργο τους και ότι και αυτοί θα πρέπει να αποκατασταθούν εργασιακά μέχρι την συνταξιοδότησή τους και όσον αφορά τους Π.Π.Υ. που είναι προς μονιμοποίηση ζητήσαμε να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες και πριν την τριετία για την μονιμοποίηση τους.
    Συνάδελφοι αντιλαμβάνεστε, ότι πλέον έχουμε ανοιχτά πολλά μέτωπα και ότι ο αγώνας, που δίνει η Ομοσπονδία μας και τα σωματεία -μέλη της είναι μεγάλος αλλά είναι ο μόνος συνδικαλιστικός φορέας, που ασχολείται με τον κλάδο, γι'αυτο καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και να είναι στην τροχιά της Ομοσπονδία μας, για να έχουμε θετικά αποτελέσματα στα δίκαια αιτήματα μας.
     Σε επόμενο χρόνο θα σας ενημερώσουμε για τις επόμενες ενέργειες μας και την επόμενη παράσταση διαμαρτυρίας μας.
    
                                                                                     Με εκτίμηση,
                                                                               Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                            Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                              Τηλ: 6976911880

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Απαιτούμενα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια για το Διοικητικό Δικαστήριο της 06/10/2017. ΚΟΛΛΥΡΗΣ - ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι ο κο Κολλύρης απέστειλε τα στοιχεία, που απαιτούνται για να μπορέσει να γίνει για κάθε ενδιαφερόμενο το Διοικητικό Δικαστήριο της 06/10/2017.
   Έχουμε αποστείλει το έγγραφο στους Προέδρους των Σωματείων σας.
 Παρακαλείσθε άμεσα, όπως επικοινωνήσετε μαζί τους, για να λάβετε αντίγραφο των απαιτουμένων στοιχείων για το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που απαιτείται, για το Δικαστήριο, που έχετε, ώστε να αποστείλετε τα συμβολαιογραφικά δικαστικά πληρεξούσια σας στον Κύριο Κολλύρη μέχρι την 01/10/2017 το αργότερο.
   Η διεύθυνση, που θα αποσταλούν, είναι :Κολλύρης Ηλίας, Δικηγόρος, Αναγνωστοπούλου 32, Τ.Κ. 10673 Αθήνα.
   Για οποιαδήποτε διευκρίνηση προς τα ανωτέρω μπορείτε να μιλήσετε καθημερινά από τις 17:00 - 20:00 με την Γραμματεία του γραφείου του κου Κολλύρη, υπεύθυνη κα ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΗΡΑ στα τηλ 210-3608504 και 210-3643637.


Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

δεδομένου ότι πλησιάζει η ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σας ενημερώνω εκ μέρους των δικηγορικών γραφείων του κου Κολλύρη και του κου Περπατάρη, πως για την  εκπροσώπησή σας κατά την Δικάσιμο της 06/10/2017 απαιτείται δικαστικό πληρεξούσιο το οποίο μπορεί να συνταχθεί είτε ατομικά είτε ομαδικά [για λόγους οικονομίας] ενώπιον συμβολαιογράφου.

Πρέπει, δηλαδή, να απευθυνθείτε σε συμβολαιογράφο και να ζητήσετε την σύνταξη ενός γενικού δικαστικού πληρεξουσίου  δίνοντας τα εξής στοιχεία: 

1.      ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜ ΔΣΑ 25296, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 32, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 120851175 Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

2.      ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 51 , ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10672, ΑΜ ΔΣΑ 18443 ΚΑΙ ΑΦΜ 043955025 Δ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Το πληρεξούσιο το αποστέλλετε ταχυδρομικώς ή το παραδίδετε αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 09:00-20:00 καθημερινές) στο γραφείο του κου Κολλύρη στη Δ/νση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΎΛΟΥ 32, ΤΚ 10673 Αθήνα, το αργότερο μέχρι την 01/10/2017.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση προς τα ανωτέρω μπορείτε να μιλήσετε καθημερινά από τις 17:00 - 20:00  με την Γραμματεία του γραφείου του κου Κολλύρη, υπεύθυνη κα ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΗΡΑ στα τηλ 2103608504 και 2103643637.Με εκτίμηση,Β. Κοντούλη

α. Δικηγόρος

Σημείωση διαχειριστή: 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και αν πλήρωσε κάποιος, αν δεν στείλει το πληρεξούσιο ΔΕΝ θα εκπροσωπηθεί και η όποια απόφαση δεν θα τον αφορά.

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Αλλάζουν τα σήματα για τους Π.Π.Υ.

Αλλάζουν τα σήματα που θα φέρουν στη στολή τους οι Π.Π.Υ. , καθώς και άλλες ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος.Αναλυτικά το ΦΕΚ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

 "7. Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 1 του Κε-
φαλαίου Γ, «Σήματα ειδικότητας» του άρθρου 12, «Δια-
κριτικά Σήματα και χρώματα ειδικοτήτων», πρόταση ως
ακολούθως: Τα σήματα ειδικότητας που αναφέρονται
κατωτέρω και αφορούν στους Πυροσβέστες Γενικών
Καθηκόντων, φέρονται και από τους Πυροσβέστες
Πενταετούς Υποχρέωσης των οποίων η θητεία τους
παρατάθηκε για τρία (3) επιπλέον έτη δυνάμει του
ν. 4455/17(Α΄22)."


Επίσης:  
"Στο τέλος του άρθρου 37 του Κεφαλαίου Γ, προστίθε-
νται παράγραφοι 8 και 9 ως ακολούθως:
8. Οι εν στολή πυροσβεστικοί υπάλληλοι, όταν οδη-
γούν ιδιωτικά δίκυκλα υποχρεούνται να φέρουν το προ-
βλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις κράνος.
9. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, που φέρουν στολή και
ταξιδεύουν με τα μέσα αστικής συγκοινωνίας, οφείλουν για
λόγους ευγενείας και σεβασμού να παραχωρούν τη θέση
τους σε άτομα ηλικιωμένα ή που έχουν ανάγκη βοηθείας."


" 18. Στο τέλος του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Γ, η παρά-
γραφος μόνη, αριθμείται ως 1 και στο τέλος της παραγρά-
φου αυτής προστίθεται παράγραφος 2, ως ακολούθως:
«2. Σκούφος. Είναι μάλλινος και έχει χρώμα μαύρο ή
μπλε σκούρο. Εκτός του κλασικού τύπου που καλύπτει
έως και το μέτωπο, δύναται να φέρεται και ο ορειβατικού
τύπου βαρέως ψύχους που καλύπτει ολόκληρη την κε-
φαλή μέχρι το λαιμό, αφήνωντας ελεύθερη την περιοχή
γύρω από τα μάτια. Στη μετώπη φέρει, κεντημένο, το
εθνόσημο του Πυροσβεστικού Σώματος. Φέρεται εναλ-
λακτικά αντί του πηληκίου, παρέχοντας ομοιομορφία και
προστασία από το κρύο.
19. Η τελευταία πρόταση του Άρθρου 28 του Κεφαλαί-
ου Γ, διαμορφώνετται ως ακολούθως:
Το πηλίκιο φόρμας (τζόκευ) φέρεται από το προσω-
πικό του Πυροσβεστικού Σώματος και διαφοροποιείται
ως προς το χρώμα του, ως ακολούθως:
• Για τους Αξιωματικούς, ανοικτό μπλε.
• Για το πυροσβεστικό προσωπικό και τους Πυροσβέ-
στες πενταετούς υποχρέωσης, ανοικτό κόκκινο.
• Για το πυροσβεστικό προσωπικό και τους Πυρο-
σβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν στις
Ε.Μ.Α.Κ., σκούρο κόκκινο.
• Για τους Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, ανοι-
κτό κιτρινωπό καφέ."


Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ ....

Αριθ. Πρωτ : 2309                                                                                      Αθήνα: 07.07.2017
Αρ. Σελίδων : 3
                                                                                                                              Προς :
                                                                                                         Κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδος
                                                                                                                 Αξιότιμο κο Αλέξη Τσίπρα

Θέμα: « Το εν τρίτο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ζητεί δικαίωση. »

   Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ ,
   την Τρίτη 05/07/2017 μεταβήκατε στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, όπου στην ομιλία σας αναφέρατε τα εξής, αυτολεξεί << Όμως θα ήθελα να σας πω ειλικρινά, ότι μεγαλύτερη έννοια μας είναι οι άνθρωποι, που βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια . Οι άνδρες και οι γυναίκες πάνω από 500 στην πολεμική Αεροπορία, πάνω από 8.000 στην Πυροσβεστική και νομίζω πάνω από 100-150 στο Στρατό Ξηράς, που βρίσκονται τα πληρώματα των ελικοπτέρων.
  Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 9.000 ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, που ρίχνονται στην μάχη, …..>>…..<<…. Φωτιές θα έχουμε δεν υπάρχει αμφιβολία, το ζήτημα είναι προλαβαίνουμε να τις σβήνουμε και να προλαβαίνουμε να επεμβαίνουμε έγκαιρα, πριν επεκταθούν και πριν έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Και πάλι ευχαριστώ και καλή δύναμη σε όλους και σε όλες.>>
  Κύριε Πρωθυπουργέ,
διαπιστώνουμε με τους αριθμούς, που αναφέρατε, μια παραπληροφόρηση προς εσάς από τους συμβουλάτορες σας. Όταν αναφέρεστε για 8.000 άτομα στην Πυροσβεστική, σας γνωρίζουμε, ότι αυτοί αποτελούν το μόνιμο προσωπικό. Σας είπαν οι συμβουλάτορες σας, ότι υπάρχουν και 4.000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και 1.300 Συμβασιούχοι Πυροσβέστες, σύνολο 13.500 πυροσβέστες; Άρα η Δύναμη του ΠΣ είναι 13.500 . Το 8.000 μέχρι το 13.500 είναι μεγάλη διαφορά κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πάνω από το 1/3 της δύναμης του ΠΣ.
   Συν το πολιτικό προσωπικό, πολεμική αεροπορία και στρατό ξηράς φθάνουμε τους 14.000 ανθρώπους, που ρίχνονται στην μάχη της φωτιάς.
   Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν ήταν εσκεμμένη εις βάρος μας η παραπληροφόρηση που δεχτήκατε.
   Σας προκαλούμε ,όπως προκαλέσαμε και τον Υπουργό μας ,κ. Τόσκα , να πάμε στα περιπολικά σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος επιθυμείτε, για να διαπιστώσετε, ιδίοις όμμασι, ότι η πρώτη γραμμή αποτελείται από Π.Π.Υ. και Συμβασιούχους Πυροσβέστες, και μια πολύ μικρή μερίδα μόνιμων συναδέλφων. Άρα, όπως αντιλαμβάνεσθε, κύριε Πρωθυπουργέ, το μεγαλύτερο βάρος της επιχειρησιακής ικανότητας του Π.Σ. και της πολιτικής προστασίας της χώρας πέφτει στις πλάτες των Π.Π.Υ. και των Συμβασιούχων Πυροσβεστών και για αυτό θρηνούμε ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ .
   Ο θεσμός των Συμβασιούχων Πυροσβεστών ξεκίνησε το 1998, που πήρε τα δάση το Πυροσβεστικό Σώμα. Το 2003 με το ΠΔ 124/2003 έγινε προκήρυξη για 5.500 Συμβασιούχους, όπου, αφού περάσαμε από 16 ιατρούς και αθλήματα, προσληφθήκαμε ως Εποχικοί Πυροσβέστες για 5 έτη και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να εργαζόμαστε.
   Το 2011 μετά από πολλούς αγώνες, όπου συμμετείχατε και εσείς ο ίδιος στα εν λόγω συλλαλητήρια, κύριε Πρωθυπουργέ, θεσπίστηκε ο Ν. 3938/2011 και δημιουργήθηκε ο θεσμός του Πενταετή Πυροσβέστη, όπου ο αριθμός μας ανέρχεται σε 3.400 άτομα εκ των συμβασιούχων και σε 600 άτομα εξ ιδιωτών. Έμειναν εκτός ρυθμίσεως 2.100 αδικημένοι συμβασιούχοι πυροσβέστες, εργαζόμενοι και αυτοί από το 2003 στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται στους 1.300. Ο διαγωνισμός έγινε μέσω ΑΣΕΠ. Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι δεν προσληφθήκαμε με κομματικά κριτήρια. Σε αντιθέση με τις προσλήψεις του μονίμου προσωπικού με το ΠΔ 19/2006, που είχε πρωτεύοντα ρόλο η προφορική συνέντευξη.
   Τα δύο χρόνια τώρα, που έχετε αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, πιστέψαμε, ότι θα διορθωνόταν τα κακώς κείμενα στο Πυροσβεστικό Σώμα. Όμως στις τόσες επαφές, που είχαμε με την φυσική και πολιτική ηγεσία σε αυτό το χρονικό διάστημα, καταλήξαμε στο ότι δεν έχει γίνει η παραμικρή πρόοδος στην διόρθωση των κακώς κειμένων. Όπως παραδείγματος χάριν :
    Πρώτον : Δεν εφαρμόστηκε ο Ν .3938/2011 περί μονιμοποίησης.
   Δεύτερον: Ως προς την πρόληψη, που αναφερθήκατε και ορθώς, κύριε Πρωθυπουργέ, και είπατε αυτολεξεί <<Φωτιές θα έχουμε δεν υπάρχει αμφιβολία, το ζήτημα είναι προλαβαίνουμε να τις σβήνουμε και να προλαβαίνουμε να επεμβαίνουμε έγκαιρα πριν επεκταθούν και πριν έχουν καταστροφικά αποτελέσματα>>, δεν ασχολήθηκε ποτέ η πολιτική και φυσική ηγεσία, παρ΄ όλες τις πιέσεις, που ασκήσαμε. Με το μόνο που ασχολήθηκε ήταν τα GPS στα πυροσβεστικά οχήματα, για να ελέγχονται από τους σταθμούς, ενώ κάποια βρίσκονται ακινητοποιημένα, γιατί δεν έχουν λάστιχα.
   Οι 1.300 Συμβασιούχοι Πυροσβέστες θα μπορούσαν να εργάζονται στην πρόληψη τον χειμώνα, ώστε να εργάζονται σε ετήσια βάση (6 μήνες στην πρόληψη και 6 μήνες στην καταστολή) και να επιτελούν όλες τις δράσεις της - απαιτούμενες για αυτήν εργασίες, δηλαδή δασοπυροπροστασία, αντιπλημμυρικά, αποχιονισμοί, διασώσεις, κατασκευή- τοποθέτηση υποδομών, δρόμων , κρουνών, υδατοδεξαμενών κ.α., χαρτογραφήσεις, αντισεισμικά, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμούς δασών, συντήρηση υλικοτεχνικής υποδομής κ.α. και εν γένει κάλυψη του ευρύτερου φάσματος των δράσεων της πολιτικής προστασίας. Με δεδομένο ότι όλες αυτές τις εργασίες πρόληψης δεν τις εκτελεί κανείς εργαζόμενος στο Πυροσβεστικό Σώμα .
   Τρίτον : Η εναρμόνιση των καθηκόντων των υπολοίπων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, η οποία δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ, δεν θεσπίστηκε ακόμα , ώστε να εργάζονται οι Π.Π.Υ. εντός των ορίων της νομιμότητος. Ούτε αυτό έχει γίνει.
   Τέταρτον: Η ανανέωση της λίστας επιτυχόντων επιλαχόντων εξ εποχικών επίσης δεν έγινε παρά το ότι δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ, αρχικά με δικαιολογίες, οι οποίες δεν ευσταθούν και έπειτα με ρητή δέσμευση του Υπουργού μας, την οποία δεν τήρησε. Η εν λόγω ανανέωση της λίστας αφορά τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν πολύτιμη μακρόχρονη 15ετή περίπου εμπειρία στο Π.Σ., η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί.
   Πέμπτον : Η αγανάκτηση κύριε Πρωθυπουργέ ήλθε το Φλεβάρη του τρέχοντος έτους με την τροπολογία της μη εφαρμογής του Ν. 3938/2011, όπου επιπροσθέτως χωρίς την εξομοίωση των μισθών, εξοντώθηκαν οικονομικά οι συνάδελφοι με τις μεταθέσεις την στιγμή, που μας διαβεβαίωνε ο Υπουργός μας, ότι οι μεταθέσεις δεν θα γίνουν χωρίς την θέληση του υπαλλήλου και αν κάποιες γίνουν, δεν θα περάσουν τα 20 χιλιόμετρα από την βάση, που υπηρετούν τώρα.
   Έκτον: Και τέλος έρχεται να προστεθεί το ότι δεν έχουν γίνει οι πληρωμές των δεδουλευμένων πάνω σε νυκτερινά, υπερωρίες, αργίες κλπ.
   Κύριε Πρωθυπουργέ,
  όλα τα παραπάνω έχουν φέρει μια πολύ μεγάλη δυσφορία στον κλάδο και ενώ θα έπρεπε, καθώς διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο, να είναι το ηθικό του κλάδου στο ζενίθ, αυτό είναι καταρρακωμένο και τα όρια της υπομονής μας έχουν εξαντληθεί.
  Δυστυχώς η συνεννόηση και η εμπιστοσύνη με την πολιτική και φυσική ηγεσία έχει κλονισθεί και οι πατρίκιοι και οι πληβείοι καλά κρατούν στο Π.Σ.
  Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν, ότι ευρισκόμαστε σε τροχιά συλλαλητηρίου, το οποίο θα ορισθεί στο επόμενο διάστημα. Αν κρίνετε, ότι πρέπει, μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι συζήτησης, ώστε να έχετε μια σωστή ενημέρωση.
                                                 
                                                   Με εκτίμηση,
                                             Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                   Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                   Τηλ: 6976911880

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Εκτός Έδρας Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Σειρά αρχαιότητας 2094 Π.Π.Υ.

Ενημέρωση μελών περί συναντήσεων της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. για τα θέματα του κλάδου μας.

Αριθ. Πρωτ : 2270                                                                       Αθήνα: 01.06.2017
Αρ. Σελίδων : 2
                                                                                                     Προς :
                                                                                          1. Σωματεία- μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π..
Θέμα: « Ενημέρωση μελών »


IMG 0445

IMG 0439

Στις 31.05.2017 αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ Γεροβασίλη. Στη συνάντηση αναλύθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα του κλάδου μας, ωστόσο δεν προέκυψε κάποια εξέλιξη από πλευράς Κυβέρνησης προς την πορεία επίλυσής τους.
     Αρχικά, έγινε εκτενής αναφορά από την κ Υπουργό στο χρονικό των παραλείψεων που οδήγησαν στη μη μονιμοποίηση των 2100 ΠΠΥ στις 10/2/2017. Η θέση του Υπουργείου είναι πως το 2012 συνειδητά παραλήφθηκε η καταχώρηση των ΠΠΥ στο ειδικό σύστημα δημοσίων υπαλλήλων, ούτως ώστε να φαίνονται αυτή τη στιγμή ως εν ενεργεία υπάλληλοι. Με δεδομένη την μη καταχώρησή τους, αυτή τη στιγμή η μονιμοποίηση εμφανίζεται ως νέα πρόσληψη, η οποία σκοντάφτει στον μνημονιακό περιορισμό προσλήψεων. Με την λήξη της αξιολόγησης το Υπουργείο θα επαναφέρει το θέμα της εξαίρεσης των εν λόγω Π.Π.Υ. από τους μνημονιακούς περιορισμούς, ώστε -αν αυτό επιτευχθεί- να απορροφηθούν άμεσα. Αν ωστόσο κάτι τέτοιο δεν καταστεί εφικτό, είπε η κα Γεροβασίλη, η μονιμοποίησή τους είναι δεδομένη εντός της προβλεφθείσας 3τίας.
     Ως προς τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, η κα Υπουργός ενημερώθηκε, ότι με τα παρόντα δεδομένα η φετινή αντιπυρική αποτελεί την τελευταία χρονιά εργασίας τους. Η κα Υπουργός ερωτήθηκε για το κατά πόσον το διαρρέον ν/σ περί μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου αφορά και τους εν λόγω συναδέλφους. Η εικόνα που αποκομίσαμε, είναι πως η συγκεκριμένη ρύθμιση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο και θα δαπανηθεί σημαντικός χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση του τοπίου των συμβασιούχων. Η ρύθμιση αυτή, θα πρέπει να είναι απολύτως θωρακισμένη νομικά στο πλαίσιο και των υφιστάμενων συνταγματικών προβλέψεων. Συνεπώς, η οποία συζήτηση για κλάδους που πιθανόν να ενταχθούν, είναι υπερβολικά πρώιμη.
     Αν και η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα συνεννόησης, ουδέν νεώτερο προέκυψε ως προς τις πιθανότητες επίλυσης οποιουδήποτε εκ των υφισταμένων προβλημάτων του κλάδου μας.Για κάποια θέματα η Υπουργός επιφυλάχθηκε να ενημερωθεί από τους συνεργάτες της και να συναντηθεί εκ νέου με την Ομοσπονδία μας μέσα στον προσεχή μήνα.
    Επίσης στις 31.05.2017 αντιπροσωπία της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε με την Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κα Θεοπεφτάτου, όπου συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας.
                                                                     Με εκτίμηση,
                                                               Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                             Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                                           Τηλ: 6976911880

Απόφαση του ΑΠΣ περί ωραρίου απασχόλησης πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2017

Σάρωση 20170531 3

 Σάρωση 20170531 4